Gemensamt kan vi påverka utvecklingen i vår kommun!

Trygga Örebro

Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) verkar för att, genom fördjupad och effektiviserad samverkan, minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i kommunen.

 

Vår målsättning är att Örebro skall upplevas som en trygg och säker kommun

TIPS

Grannsamverkan ska leda till...

- Ökad trygghet och trivsel.
- Minskad brottslighet.
- Att lära sig mer om hur brottsligheten kan se ut.
- Att göra det svårare för tjuven.
- Ökad kunskap/utbildning om förbättring av skalskydd (fönster, dörrar, lås med mera).

Vill du veta mer?
Kontakta polisens brottsförebyggare, 114 14.


Läs mer här...

Brott på nätet bland ungdomar

- Nätbrott är vanligast bland ungdomar i åldern 13-17 år.
Det är ett brott som ökar i omfattning.
- Kränkningar är det vanligaste brottet.
- Det är lika vanligt bland killar som bland tjejer.
- Det som är menat som ett rått skämt i sociala medier kan vara straffbart.

Prata med varandra om möjligheter och faror på nätet!


Förebygg bilstölder och bilinbrott

- Lås bilen.
- Montera stöldskydd eller rattkrycka.
- Lämna inga värdefulla saker i bilen.
- Märk fönsterrutor och fälgar med registreringsnummer.
- Se till att din bilstereo har stöld- skyddskod eller löstagbar front som du tar med när du lämnar bilen.

Tillfället gör tjuven!


Några råd om din cykel

- Lås cykeln.
- Skriv upp ramnummer.
- Märk cykeln med personnummer, märkutrustning finns att låna i receptionen.
- Enklast anmäler du via www.polisen.se


Några råd om din mobiltelefon

- Skydda telefonen med egen pinkod och låskod. Din mobiltelefon har ett IMEI-nr bestående av 15 siffror.
- IMEI-numret finns innanför batteriet och på förpackningen vid inköp.
- Skriv upp IMEI-numret. Det behövs vid en stöld- eller förlustanmälan.
- Enklast anmäler du via www.polisen.se