Gemensamt kan vi påverka utvecklingen i vår kommun!

Trygga Örebro

Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) verkar för att, genom fördjupad och effektiviserad samverkan, minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i kommunen.

 

Vår målsättning är att Örebro skall upplevas som en trygg och säker kommun

TIPS

Brottsförebyggande tips i vardagen

• Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det behövs.
• Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
• Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
• Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
• Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.

För mer tips: http://tryggaorebro.se/aktuellt/flest-villainbrott-sker-i-november/

Vet du när du ska ringa 112?

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

114 14 är numret till polisen för alla ärenden som inte är nöd, ärenden som gäller bl.a. polisanmälan, tips och upplysningar. Kontakt med polisen (lämna tips mm) kan med stor fördel också göras på polisens hemsida.


Båtstöld - skydda dig

I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.

Se efter varandras båtar
Om du lämnar båten en längre tid, be någon om hjälp med att ha uppsyn över din båt.

Båtsamverkan kan förhindra brott
Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer.

För mer info: https://polisen.se/Orebro_lan/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Batstold/

”Hej jag ringer från polisen, det har varit en olycka.” Du har råkat ut för en olycka och vi behöver nå dina anhöriga. Din telefon är till ovärderlig hjälp – och särskilt om du har märkt ut vem vi ska ringa.

Det gör du enkelt genom att skriva ICE framför ett av namnen i din telefonbok. ICE är en förkortning för In Case Of Emergency – ”i nödfall” på svenska. Skriver du ”ICE-pappa” är det alltså till honom vi ringer.
Men tänk på att många nyare mobiler kräver en lösenkod för att komma in i telefonen. Det är toppen ur stöldsynpunkt - men hindrar också oss från att nå din ICE-kontakt.
Gör därför något av följande:
- Använd medicinskt ID eller annan ICE-funktion som går att ställa in på vissa mobiler.
- Ta en skärmdump och lägg kontakten som bakgrundsbild för låst skärm på mobilen.
- Klistra fast en lapp med din ICE-kontakt på baksidan av mobilen.
Hjälp oss att nå era ICE-kontakter. Sprid gärna inlägget eller tagga någon du bryr dig om.