§3 områden i Örebro 2018-05-30T11:55:14+00:00

Tryggare city nattetid För att minska våldsbrott i city och öka tryggheten för framförallt kvinnor finns det ordningsvakter under fredag- och lördagskvällar och nätter i ett geografiskt avgränsat område i city. Området är fastställt som ett paragraf 3-område vilket betyder att ordningsvakterna får göra ingripanden. Finansieringen av ordningsvakterna sker i ett samarbete mellan Örebro kommun och det lokala näringslivet där City Örebro samordnar arbetet och finansieringen. Under 2016 och framåt planerar vi att utöka satsningarna på att jaga hem en större andel företag som går med i samarbetet för att säkerställa finansieringen kring ett tryggt Örebro.

Följande platser i Örebro är §3 områden.

  • Universitetssjukhuset: 101117 t.v. AA 692-8374/10
  • Örebro centrum: 130322 t.v. AA 692-3337/13
  • Systembolaget (Kungsgatan): 131118 t.v. A281.345/2013
  • Galleria Krämaren och Galleria Träffpunkt: 100503 t.v. AA 692- 2357/10
  • Örebro tingsrätt: t.o.m. 210531 A100.096/2016
  • Försäkringskassans servicekontor (Slottsgatan 10): 170308-180308 A024.744/2017 3 Rättsavdelningen 2018-03-22
  • Gallerian Hållstugan: 171222-181231 A552.873/2017
  • Örebro universitet: 171212-181212 A527.254/2017
  • Marieberg Galleria: 160411 t.v. A142.692/2016