Trygg i butik – polisens arbete

Trygg i butik är en metod för att förebygga stölder i butiker.

Syftet med metoden är ett effektivare brottsförebyggande arbete genom samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis. Dialogen mellan polis och butiker inriktas på åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas.

Läs mer >>>

Källa: Polisen

Ny rapport visar att mobbade elever är mer utsatta för brott

I skolundersökningen om brott 2015 som Brå publicerat framgår att skolan är en vanlig plats att utsättas för brott Och mobbade elever utsätts oftare än andra.

Läs mer >>>

Källa: Brå

Brå har kartlagt fungerande metoder för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden

Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Läs mer >>>

Arkivbild från NA

Hur ser utvecklingen ut av anmälda sexualbrott i Örebro, Linköping, Norrköping och Västerås?

Det finns ett stort mörkertal när det gäller sexualbrott och många anmäler inte att de har utsatts för brott. Lagstiftningen har ändrats 2005 och 2013.

Läs mer här >>>

Arkivbild från NA

Mer oroligt än vanligt…

”Lokalplisområde Örebro” har noterat att det sedan i somras har varit mer oroligt än vanligt i Varberga och Oxhagen. ”Oron” har bestått av att ett antal individer har begått kriminella handlingar som påverkat de som bor och verkar i området på ett negativt sätt. De brott som identifierats är bl. a. skadegörelser genom brand, försök till mordbrand, stölder, pågående handel med narkotika m.m. Det är fruktansvärt tråkigt att ett antal individer kan påverka ett område så negativt. Polisen har tillsamman med andra som verkar i området, såsom exempelvis ÖBO, kommunens personal och frivilliga organisationer, arbetet både repressivt och brottsförebyggande i områdena för att få effekt. Vi har ett fortsatta arbete att göra för att vi ska nå den effekt vi önskar. Jag vill med detta lyfta det positiva arbete som de boende i Varberga och Oxhagen gör. Det har i media en tendens att bli mycket fokus på negativa händelser som ett fåtal individer (som ofta inte ens bor i området) begår. Vi ser och uppskattar det engagemang som boende i områdena har. Utan er skulle vi inte lyckas med det som vi bl. a. har genomfört senaste helgerna.
// Annika Laestadius, lokalpolisområde Örebro”

Bilden till höger är en arkivbild från Nerikes Allehanda

Arkivbild från NA

Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige

Studien bygger på intervjuer med polisanställda och en genomgång av polisens underrättelserapporter
Läs mer här >>

Aktuell kunskap

Antalet anmälda brott i Örebro kommun ökade med 0,98%
under första halvåret 2016 i jämförelse med motsvarande period 2015. Totalt ökade antalet anmälda brott i Sverige med 3% under motsvarande period.

Anmälda brott ökade första halvåret…
Se statistik här!

I Örebro finns partnerskapsområden

Det är Brickebacken, Vivalla/Baronbacken och Oxhagen/Varberga.
Läs mer om vad partnerskapet innebär och vilka som är ansvariga i respektive område.

Läs mer här!

Anmälda brott ökade första halvåret…
Se statistik här!

Färre anmälda brott i Örebro under januari 2016 än motsvarande månad 2015.

Under januari i år har 1467 brott anmälts. Under januari 2015 anmäldes 1544 brott.
Våldsbrott, hot-,kränknings och frihetsbrott har minskat.
Inbrott i bostad (lägenhet & villa) har ökat från 11 brott förra året i januari till 19 i januari 2016.

Källa: Brå

Hur ser samverkan ut mellan kommun, polis och bostadsbolag?
Vad gör man för trygheten?

Läs mer i handboken för Effektiv samordning för trygghet – EST.
Klicka här för att komma till handboken.

Brå har gett ut en skrift om penningtvätt och annan penninghantering

Läs mer om kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi.
(Se bifogad fil)

ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr …

ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr från Brottsförebyggande rådet för uppföljning av trygghetssatsning
ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr från Brottsförebyggande rådet för uppföljning av trygghetssatsning

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala aktörer för uppföljning av deras lokala brottsförebyggande insatser. I dagarna blev det klart att ÖreBRÅ tilldelas 250 000 kr för uppföljning av arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Uppföljningen kommer att genomföras över två år i samarbete med forskningscentrumet CAPS, center for Criminological And PsychoSocial research, vid Örebro universitet.

Uppföljningen syftar till att ta reda på om arbetsmetoden har samband med minskning av otrygghet i det offentliga rummet. Metoden har använts i Örebro sedan 2014 och under 2015 har metoden utvecklats i ett samarbete mellan Lokalpolisområde Örebro, Örebro Bostäder AB, Örebro kommun och forskningscentrumet CAPS vid Örebro universitet.

Om Effektiv Samordning för Trygghet

EST används vecka som en del av det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun. Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av den totala lägesbilden i kommunen, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan detta ske. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet.

Under början av 2016 kommer en handbok som beskriver arbetsmetoden att publiceras. Tanken är att arbetsmetoden ska kunna spridas till andra kommuner och områden.