EST-Effektiv samordning för trygghet

Utifrån metodhandboken med bl.a. checklistan har Örebro (polisen och kommunen m.fl.) utvecklat en metod för att skapa struktur och uthållighet.

Metoden går ut på att en organisation finns uppbyggd för att kunna upprätta en samlad lägesbild mellan polisen, kommunen och fastighetsägare. Organisationen når ända ut till lokala områdesgrupper med representanter från områdena. Avstämningsmötena tar ca 30 minuter och bygger på att varje samordnare har sammanställt sin organisations lägesbild.

Syfte med metoden:

 1. Följa händelser som påverkar tryggheten i områdena strukturerat.
 2. Tydlig organisation från grönt till rött läge. Tydlighet hur information sprids och om kraftsamling behöver ske.
 3. Samma lägesbild mellan olika verksamheter. På avstämningsmötena bestämmer vi gemensamt vilka områden som behöver prioriteras.
 4. Samordning av resurser för att skapa trygghet, poliser, fältgrupp, väktare, trygghetsvärdar, nattvandrarorganisationer m.m.
 5. Underlag för att se vilka områden som behöver prioriteras mer långsiktigt.
 6. Uthållighet i förebyggande arbete eftersom det inte bara är polisens bild vi tar del av utan även hur bovärdar m.m. påverkas i området.
 7. Större möjlighet att förutse när större oroligheter kommer att ske i områdena.
 8. Kunna sätta in mindre resurser proaktivt än stora resurser reaktivt.
 9. Ha en fortlöpande kommunikation på bestämd tid varje vecka angående trygghet.
 10. Arbeta mot problemet med olika verktyg och infallsvinklar t.ex. ökad närvaro och social kontroll, riktade insatser, situationell prevention,
 11. Motivera goda krafter i samhället och ge information om hot spots var de kan förebygga t.ex. skadegörelse mot skolor i området.

Du kan läsa mer om EST:s arbete i Örebro i metodhandboken under fliken Samverkan/Lokalt strukturerad samverkan.

Klicka på denna länk:
http://polisen.azurewebsites.net/…/EST-Samordning-for-trygg…