Tänk säkert

Tänk Säkert är en kampanj som pågår hela oktober och fokuserar på hur vi kan ändra vårt beteende för att på så sätt minska risken för att drabbas av brott eller att information går förlorad.

Nedan följer statistik över bedrägeribrottsligheten:

  • Den it-relaterade brottsligheten är den som ökade mest 2018. Då anmäldes 259 000 bedrägeribrott och 8 800 dataintrång.
  • Till 40 % utgörs bedrägeribrotten av bedrägerier med kortuppgifter utan det fysiska kortet, då bedragaren enbart har tillgång till kortets uppgifter och gör olovliga köp.
  • Andra vanliga bedrägeribrott är identitetsbedrägerier såsom köp och lån i annans namn och bedrägerier genom social manipulation såsom investerings-, romans och befogenhetsbedrägerier däribland vishing.
  • Till och med augusti i år har vi över 75 000 anmälda bedrägerier med kortuppgifter utan det fysiska kortet, CNP, (Card not present – bedrägerier med kortuppgifter utan det fysiska kortet)
  • Kortbedrägerier utan fysiskt kort är det i särklass vanligaste anmälda brottet.  De har i högre grad än andra bedrägerier internationell koppling, 75% mot

44 % i genomsnitt av samtliga bedrägerier.

Ta gärna dela av informationsfilmen  på
https://www.msb.se/tanksakert

2019-10-23T08:36:15+00:00