Nya ordningsvakter i City

Fr.o.m. 1 jan har Avarn Security tagit över ansvaret att bemanna Örebros stadskärna med ordningsvakter.
Ordningsvakterna patrullerar dagtid måndag-torsdag mellan 10:00-19:00, fredag 10:30-03:00 och  lördag 19:30-03:00.

Avarn Security bemannar med 2 patruller/dag totalt 4 ordningsvakter. Deras uppgift är att hjälpa verksamheterna i city
och bevaka och bringa trygghet i stadskärnan samt vara behjälpliga för besökare till city.

Luras att flytta företagets telefonnummer till ny leverantör

Just nu får Svensk Handel Säkerhetscenter in massvis med klagomål från företag som blivit lurade att portera företagets telefonnummer via sms-signering. De drabbade har blivit uppringda av säljare som i samtalet säger sig företräda Telia.

Ofta påstås det att man upptäckt att företaget har oanvända SIM-kort som de kan hjälpa till att ta bort och dessutom erbjuds ofta en kompensation för tiden dessa ej nyttjats.

En SMS-signering stressas fram i tron att man ska få sänkta telefonikostnader men i själva verket har man signerat en portering av företagets telefonnummer till annan operatör. Bindningstiden är 36 månader och vid uppsägning tillkommer en slutfaktura på 21 000 kronor.

Säkerhetscenter rekommenderar:

  • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor
  • Be att få alla papper hemskickade till dig så du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro
  • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något. Du kan t ex ringa din operatör och fråga om det stämmer att det finns ett samarbete
  • Om en säljare uppger att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon bör man rimligtvis tänka efter både en och två gånger
  • Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, betala inte utan bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se
  • I appen kan du läsa mer om hur du bestrider en faktura. Klicka på ”Checklistor” och därefter ”Bluffakturor”

Om du inte redan har appen Säkerhetscenter kan du ladda ner den.
För iPhone / Android  – anmäl brott, ta del av varningar, information och tips.

Källa: Sv Handel

PODDSÄNDNING

Ny podd från Brå:
Nationella trygghets­undersökningen 2020

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Årets bragd 2020 – Örebrogalan

Vinnare: Mattias Kilsvik
Prisutdelare: 
John Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna, ordförande i Örebro Brottsförebyggande råd, och Johanna Sollerman Strategisk samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Örebro Kommun.

Motivering:
På eftermiddagen den 19 november 2019 blev ett äldre par utsatta för ett rån och misshandel på norr i Örebro. De fick båda föras till sjukhus med lindriga skador. När Mattias uppmärksammade vad som hände visade han prov på stort civilkurage genom att tillsammans med andra ingripa och stoppa överfallet. Mattias påvisade ytterligare stort civilkurage då han envars grep en av de misstänkta förövarna när denna försökte fly från platsen.Örebro brottsförebyggande råd anser att Mathias Kilsvik visat ett stort civilkurage genom att agera i en nödsituation och genom sin handling kanske också räddat människoliv.
Prisvärd: Örebro Brottsförebyggande råd, Örebroar´n

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Tredje upplagan
Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Boken beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Den ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis, kommun och länsstyrelse som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även övriga anställda, liksom förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat.

Boken har tagits fram gemensamt av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Det är organisationernas förhoppning att den ska bli ett praktiskt stöd i samverkansarbetet.

Även på www.bra.se/samverkan beskrivs processens delar steg för steg.
Där finns också länkar till fördjupningar av olika avsnitt, liksom praktiska mallar att fylla i.

Visste du att

Skadegörelsen i form av brand, inbrottsskador, klotter och glaskross på kommunala fastigheter i Örebro ökar och uppgår till 2,2 miljoner under årets första åtta månader. Detta är lika mycket som under hela 2013.
Ingen förälder vill komma till förskolan på morgonen och lämna sitt barn och mötas av krossat glas, cigarettfimpar och ölburkar där barnen skall kunna leka i en trygg miljö.

Hur kan vi påverka denna negativa utveckling? Vi vet att skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och att det finns stora möjligheter att påverka våra barn och ungdomar genom samtal och information. Det är som regel en liten grupp ungdomar/unga vuxna som står för en omfattande skadegörelse. Vad kan du som förälder, lärare, idrottsledare, bosatt i närområdet eller ungdom göra för att förhindra skadegörelse på våra förskolor och skolor?

Tips och idèer finns på webbplatsen
http://www.stoppasabbet.nu/