Från al-Qaida till jihadi cool- om våldsbejakande islamism i Sverige

Samtalskväll inför valet 2018 med Magnus Sandelin, journalist, författare och föreläsare, som i mer än tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Samtalet leds av Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande.

Denna kväll är en del i en samtalsserie inför valet 2018 med fokus på att värna demokratin som arrangeras av Örebro Länsteater, Studieförbundet Bilda, Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun. Samlingen tolkas till svenskt teckenspråk. Mer information: www.bilda.nu/attvarnademokratin

www.orebrolansteatern/attvarnademokratin