ÖrebroBostäders distriktskontor i Vivalla eldhärjades under torsdagskvällen, den 23/2. Matbutiken Willys som ligger i anslutning fick också rökskador. ÖBO-lokalerna blev så pass skadade att de inte går att använda vidare. Utöver branden så attackerades även journalister av ett gäng. Det kastades isblock och snöbollar mot reportrarna. Naturligtvis blir det mycket skriverier kring sådana händelser. Gällande trygghetsläget i området så har det inte framkommit att det varit några större ordningsstörningar i Vivalla under sportlovet, förutom det redan inträffade.

Trygghets-/nattvandringarna genom centrumvärdarna och föreningar i Vivalla har fortsatt som vanligt under sportlovet. Under loven nattvandrar lokala Vivallaföreningar varje kväll i hela bostadsområdet. Så har också skett nu under sportlovet. Föreningarnas nattvandring ”styrs” av ÖBO, utifrån den gemensamma lägesbilden och samverkan kommunen, polisen och ÖBO har genom Effektiv samverkan för trygghet (EST).

Polisen meddelade samtidigt på en presskonferens under fredagen att de arbetat intensivt i Vivalla den senaste tiden, med riktade insatser mot vålds- och narkotikarelaterad brottslighet i området. Detta som ett led i styrmodellen medborgarlöfte, där polis, kommun, ÖBO och Västerporten fastigheter samverkar för ett tryggare Vivalla.

Om EST och medborgarlöfte finns att läsa på www.tryggaorebro.se. Om branden och när och var ÖBO kan öppna upp ett tillfälligt kontor i Vivalla finns att läsa på www.obo.se.

Foto: SVT Örebro