Poliser och butiker förebygger brott i handeln

I dialogen med butiksägarna har vi pekat på åtgärder som på ett enkelt sätt kan minska svinnet av stöldbegärliga varor.

Läs mer här >>>

2017-04-10T08:05:47+00:00