Skolavslutning, studenten och sommaren närmar sig.

En tid för ungdomar att vara lediga, ladda batterier inför höst och nya utmaningar, träffa släkt och vänner och roa sig. Sommar och långledigt från läxor och prov är självklart underbart för de allra flesta barn och tonåringar.

För många kan det också vara ett stressmoment då man ska passa in i en kompisgemenskap där fester med alkohol kan bli en del av sommarkvällarna. Det kan därför vara väldigt frestande för unga att under sommaren testa på denna frihet, att dricka alkohol och känna på hur det är att vara vuxen.

Men alkohol och ungas alkoholkonsumtion är en riskfaktor. Som ansvarstagande vuxen kan man göra mycket för att påverka att unga inte konsumerar alkohol.

På hemsidan http://www.tonarsparloren.se/sv/ finns en mängd handfasta tips till dig som vuxen, förälder och ungdom.

 

Behövs råd finns följande stödverksamheter i Örebro kommun att kontakta:
Fältgruppen: 019-21 45 80
Öppenvårdsgruppen: 019-21 43 05

http://www.orebro.se/omsorg–stod/missbruk–beroende/stod-vid-missbruk–beroende.html

Stödverksamhet Region Örebro län:
Beroendecentrum: 019-602 05 30

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Beroendecentrum/Mottagning-for-ungdomar/