Antalet anmälda brott i Örebro kommun ökade med 0,98% under första halvåret 2016 i jämförelse med motsvarande period 2015.

2017-03-22T11:30:05+00:00

Totalt ökade antalet anmälda brott i Sverige med 3% under motsvarande period. Anmälda brott ökade första halvåret... Se statistik här!

Vi har en stark befolkningsökning i Örebro under de senaste 10 åren. Innebär det att våldsbrotten ökar?

2017-03-22T11:30:10+00:00

Genom att följa brottsutvecklingen under flera år kan vi se en positiv trend de senaste tre åren med färre brottsanmälningar [...]

Vi vill tacka en av polislegenderna i Örebro Bengt Hedvall och önska honom lycka till när han nu går i pension.

2016-04-25T16:32:58+00:00

Många av oss som har jobbat i city kommer ihåg när Hedvall fotpatrullerade i citymiljön. Han var lugn och trygg [...]