Avdelning Telefon
Kommunens fältgrupp: 019-21 45 80
Mailadress faltgruppen@orebro.se
Hemsida www.facebook.com/faltgruppenorebro
Socialjouren: 019-14 93 50 (Akuta sociala ärenden kvällar och helger)
Polisen: 114
SOS: 112
Örebro kommuns föräldrartelefon: 019-21 36 00 (måndag – fredag kl. 9-12.)
Örebro kommuns servicecenter: 019-21 10 00 (Rådgivning och information)