Stöldskyddsmärkning

Örebro brottsförebyggande råd har tagit initiativ till att använda en ny teknik i form av Smart Water för att förebygga stölder av bärbara datorer som elever i kommunens skolor har till sitt förfogande för sina studier. Genom praktisk samverkan mellan kommunens skolor och säkerhetsavdelningen kommer samtliga elevdatorer att stöldskyddsmärkas.

Elevdatorer är stöldbegärlig egendom och för att öka upptäcktsrisken för de som har tänkt sig att begå brott är en märkning med SmartWaters märkvätska näst intill omöjlig att upptäcka för blotta ögat men lyser upp kraftigt i UV-belysning. Märkningen är enkel att applicera, den kan användas på alla material och ytor vilket gör den flexibel och effektiv. Den är extremt svår att avlägsna, minsta fragment räcker för att få fram den unika koden.

Polisen i Sverige satsar resurser för att detektera och spåra SmartWater eftersom det ger dem ett arbetsredskap och man har nationella rutiner och utrustning för ändamålet. När polisen genomför kontroller av fordon, lägenheter och personer på andra platser kan märkningen vara en viktig del i att bevisa vem som är ägare till exempelvis en bärbar dator och få hållbara bevis för att kunna få en gärningsman dömd för brott.

Stöldskyddsmärkningen har prövats inom andra områden exempelvis för att skydda järnvägen, telenät, kyrkor och butiker med goda brottsförebyggande resultat.