Information om hela rättsprocessen – på 12 olika språk

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial på många språk. Det är en utförlig information riktad direkt till brottsoffer. Här finns information om rättsprocessen, stöd och hjälp till brottsoffer, ersättningsfrågor samt kontaktuppgifter till myndigheter och frivilliga organisationer. Texterna finns att ladda ner och skriva ut, men de går ej att beställa i tryckt form.

Direktlänkar:

Det finns också en flerspråkig tryckt broschyr med kortfattad information om främst brottsskadeersättning på de 12 olika språken.
Ladda ner den flerspråkiga broschyren Information till brottsoffer!
Beställ broschyren Information till brottsoffer!