Medborgare 2017-03-22T11:30:03+00:00
Bild: Örebrokuriren

Leder lagliga graffitiväggar till mindre klotter i staden?

Graffiti och klotter är två uttryck som det skrivits mycket om genom åren. Diskussionen är på tapeten igen. Många kommuner diskuterar nu möjligheten att sätta upp lagliga graffitiväggar för den intresserade att få uttrycka sin konst. Konstuttrycket blir då en naturlig del av det offentliga rummet. Ett annat argument för att uppföra lagliga graffitiväggar är att de ska verka brottsförebyggande. Finns det lagliga väggar att utöva sin konst på så ska klottret minska i närområdet. De som är intresserade av att med sprayburkar uttrycka sin konst ska då söka sig till den lagliga väggen.

Vad säger forskningen? Leder lagliga graffitiväggar till mindre klotter i staden? Det är inte enkelt att få raka svar på dessa frågor. En kunskapsöversikt kring lagliga graffitiväggar gjordes för några år sedan av stiftelsen Tryggare Sverige. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i ett flertal studier lyft fram forskningsbild och brottsförebyggande arbete kring graffiti och klotter. Det är en komplex bild som framträder. Tryggare Sverige, som arbetar med att lyfta fram aktuella samhällsutmaningar belyst genom brott, otrygghet och offentligt brottsförebyggande arbete i stort, kommer i stora drag till liknande svar.

I kunskapsöversikten “Lagliga graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter” (Rapport 2015:1) lyfter Tryggare Sverige fram följande aspekter:

  • det saknas starkt stöd för påståendet att lagliga graffitiväggar minskar skadegörelse i form av klotter. Tvärtom visar flera nationella och internationella resultat motsatsen: skadegörelsen kan öka i anslutning till lagliga väggar. En brasklapp till iakttagelsen måste dock nämnas: kan detta bero på att väggarna/de lagliga ytorna inte finns i ett sammanhang, de är bara utplacerade perifert, tex i ett industriområde (jfr nedan punkt 4).
  • Utifrån ett teoretiskt sammanhang (broken windows-teorin) kan klotter skapa otrygga platser och dra till sig annan kriminalitet. Otrygga platser leder till att goda krafter (sociala väktare) drar sig från platsen och den informella (sociala) kontrollen över en plats går förlorad.
  • Kommuner har ofta bristande kunskaper kring det förebyggande arbetet mot klotter. Det förebyggande arbetet mot klotter bygger i hög grad på missuppfattningar och myter vilket gör att enkla svar och argument söks på komplicerade förebyggande frågor. Få lokala utvärderingar har gjorts vilket försvårar den brottsförebyggande kunskapen.
  • Det finns inte bara ett motiv till varför en individ klottrar. Det handlar om allt från spänning, att få synas genom sin graffiti eller som ett fritt kreativt konstnärligt uttryck. En vägg i ett sammanhang (jfr ovan punkt 1) skulle då attrahera en del av graffitikonstnärerna. Andra skulle söka sig till illegala ytor för att fortsättningsvis få ha kvar spänningen. Klottret, skadegörelsen, finns då fortfarande kvar, eller kan öka i det geografiska närrummet.
  • Tryggare Sverige menar att kommuner och enskilda verksamheter som initierar lagliga graffitiväggar bör rikta sitt fokus mot ett konstnärligt främjande av graffitikulturen. Det handlar då inte om en brottsförebyggande åtgärd, att i framtiden förebygga klotter och skadegörelse. Det är en avvägning som kommuner måste göra, med risk för att närliggande områden där lagliga graffitiväggar är placerade, råkar ut för klotter och skadegörelse.
  • Tryggare Sverige ställer slutligen två centrala frågor utifrån sin kunskapsöversikt: hur ska lagliga väggar genomföras i praktiken för att klottret/skadegörelsen inte ska ta överhanden? Har kommuner överhuvudtaget förmågan att få de lagliga graffitiväggarna att fungera?

De sistnämnda frågorna tål att tänkas på. Hur ska en kommun eller enskild verksamhet stödja den konstnärliga ambitionen kring graffiti, samtidigt som man tydligt markerar mot det brottsliga initiativet, klottret? Det konstnärliga uttrycket ska främjas, som en legal konstform. Men vågar kommuner sätta upp lagliga graffitiväggar om man inte är riktigt säker på vad man får tillbaka? Som kunskapsöversikten från Tryggare Sverige visar är det ett vågspel som kan kosta en hel del för fastighetsägare och kommuninvånarna i form av pengar och otrygghet.

Fyrverkerier – självklart fint men även en otrygghetsfaktor och en fara

Det har varit en hel del uppmärksamhet i media kring fyrverkerianvändandet runt om i Sverige under nyårshelgen. Det handlar inte bara om rapporter om att våra husdjur är rädda för fyrverkerierna och måste ta in på speciella hotell. En hel del incidenter kan direkt kopplas till ovarsamhet och uppsåtliga brott kring fyrverkerier och smällare, bl.a. bränder på och i byggnader och personskador. Så även i Örebro har fyrverkerierna ställt till med en hel del bekymmer under nyårshelgen. Flera ovarsamma och uppsåtliga händelser kan direkt kopplas till fyrverkerier, och personskador har även uppstått. Polis och räddningstjänst uppger att en hel del av deras arbete under nyårshelgen kantats av användandet kring fyrverkerier.

Läs mer här >>>

Människan bakom uniformen MBU

Ett praktiskt exempel på hur ungdomar kan få ökad kunskap och förståelse för polis och räddningstjänst. Det är minst lika viktigt att man från polis och räddningstjänst får träffa ungdomar för att diskutera samhällsfrågor.

http://www.na.se/opinion/ledare/medel-mot-stenkastning-ungdomar-fran-bostadsomradena-fick-testa-att-jobba-som-polis

Finalisterna till säkerhetsbranschens mest prestigefulla pris Security Awards 2016 är utsedda.

Engagerade jurymedlemmar i 14 jurygrupper har gjort jobbet och vaskat fram de som gjort något alldeles extra under det senaste året.

Finalisterna i Security Awards 2016 är:
De tre nominerade kommunerna är Örebro, Trollhättan och Landskrona.
Vid säkerhetsbranschens skyddsmässa i Stockholm 25 oktober utses vinnaren.

Läs mer här>>

Ett stort och återkommande problem för tryggheten i Vivalla är otillåten moped och biltrafik på gång och cykelbanor i området

Polisen har genomfört insatser i området för att öka tryggheten. Läs mer här >>>

Rådigt ingripande och visat civilkurage i samband med inbrott i bilar.

Vittnen höll kvar biltjuv – ”Utan dem hade vi inte kunnat göra det här gripandet” Efter vittnen ingrep kunde två personer gripas för inbrott i bilar. Polisen larmades under lördagen till Husby, som ligger vid Glanshammar, nordöst om Örebro. Där hade vittnen fått syn på två personer som höll på att göra inbrott i parkerade bilar. Vittnena konfronterade de två. En man i 30-års åldern kunde fly från platsen på cykel men en kvinna i 25-års åldern kunde hållas kvar tills polis kom till platsen. Men med hjälp av vittnenas signalement kunde mannen en stund senare gripas av polis. Mannen är känd av polisen sedan tidigare och efter förhör framkom det att kvinnan är efterlyst av frivården.

– Så oavsett om åklagaren beslutar att släppa dem kommer hon att bli kvar här, säger Johan Wallenius, vakthavande befäl på Örebropolisen. Han tackar vittnena för gripandet.

Källa: Nerikes Allehanda

Örebro kommun är nominerade till Årets säkerhetskommun 2016

Finalisterna till säkerhetsbranschens mest prestigefulla pris Security Awards 2016 är utsedda. Engagerade jurymedlemmar i 14 jurygrupper har gjort jobbet och vaskat fram de som gjort något alldeles extra under det senaste året.

Finalisterna i Security Awards 2016 är:
De tre nominerade kommunerna är Örebro, Trollhättan och Landskrona.
Vid säkerhetsbranschens skyddsmässa i Stockholm 25 oktober utses vinnaren.

Läs mer här>>

Erfarenheter från Örebrocupen 17-19 juni ur ett brottsförebyggande och trygghetsperspektiv.

Det var rekordmånga lag anmälda till årets upplaga av Örebrocupen. Totalt deltog 486 lag varav gäster även från Finland, Norge, Polen och Estland.Många lag var inkvarterade i skollokaler och det fungerade utmärkt. Polis och arrangörer var mycket nöjda med att Örebro brottsförebyggande råd deltog med information och polisvolontärer på plats.

Vi vill tacka en av polislegenderna i Örebro Bengt Hedvall och önska honom lycka till när han nu går i pension.

Många av oss som har jobbat i city kommer ihåg när Hedvall fotpatrullerade i citymiljön. Han var lugn och trygg och förstod värdet av att ha en avspänd och humoristisk syn på tillvaron. Vi kommer ihåg när han kom in i butiken och berättade en rolig historia och skapade trygghet i vardagen

Årets Bragd delades ut vid Örebrogalan 17 mars och tilldelades Teresia Keskitalo och Viktoria Keskitalo för sina gemensamma insatser för att rädda en äldre dam som hade ramlat i Svartån.

Vinnarmotivering:

Teresia Keskitalo gick en kvällspromenad med sin hund i närheten av Viktoriabron i centrala Örebro söndagen 22 februari 2015. Det fanns inga människor ute vid denna tidpunkt.  Hon pratade i telefon med sin syster Viktoria Keskitalo som vid denna tidpunkt var bosatt i Kiruna. Teresia hörde en äldre kvinna skrika på hjälp efter att ha ramlat i Svartån. Hon kopplade loss hunden och med kopplet till hjälp försöker hon hjälpa den utsatta kvinnan. Under räddningsarbetet hamnade mobiltelefonen i vattnet och samtalet bröts. Viktoria förstod allvaret i situationen och att hon måste kontakta SOS-Alarm. Att ringa ett nödsamtal från Kiruna och inte veta var systern befann sig var en stor utmaning. Hon visade stor sinnesnärvaro och hade lokalkännedom om att systern brukade rasta hunden i Stadsparken nära Svartån vilket innebar att räddningspersonal kunde komma till platsen. Örebro brottsförebyggande råd vill tacka för ett rådigt ingripande och sinnesnärvaro som räddade en äldre kvinnas liv

Vill du veta mer om ekonomisk brottslighet?

Läs mer på ekobrott.se

Kraftig ökning av tullbeslag genom en riktad insats ”Kontrolloperation nätdroger”.

Genom att påtagligt öka resurserna i post- och kurirflödena under en begränsad tid har Tullverket kraftigt ökat antalet beslag av droger och andra illegala varor. Beslagen gjordes under kontrolloperationen Nätdroger*.
Läs mer här: kraftig ökning av tullbeslag

Vem eller vilka förstör väderskydden för väntande bussresenärer?

Under 2015 förstördes 125 glas i väderskydden vid busshållplatser runt om i Örebro. Kostnaden för denna skadegörelse uppgick till 191.850 kronor. Har ni kännedom eller tips på vilka som sysslar med denna skadegörelse kan ni tipsa polisen via 114 14.

Trygghet för våra nära och kära är ett grundläggande mänskligt behov samt ett av våra primära mål.

SoftAlarm AB i Örebro utvecklar tjänster för Tryggare Familjer med hjälp av användarnas mobiltelefoner (Android och iPhone).

Seniorer eller personer som på grund av olika sjukdomar typ hjärtproblem, lågt blodtryck, synnedsättning eller hörselnedsättning behöver ett enkelt sätt att kalla på hjälp till sin familj i händelse av att något händer oavsett om det på stan eller ute i naturen.

Likaså kan familjen ha ett behov att kunna ta reda på var familjemedlemmen befinner sig när man inte får kontakt. Det kan ju ha hänt något som gör att personen inte kan kalla på hjälp.

SoftAlarm AB i Örebro har under flera år specialiserat sig på att utveckla lättanvända och prisvärda tjänster för att vi via användarens mobiltelefon kunna kalla på hjälp samt, i en nödsituation också bli hittad.

Vi har ett samarbete med flera kommuner, företag och privatpersoner som använder våra produkter. Kontakta oss för referenser.

Vi har noterat att flera användargrupper behöver ett enkelt sätt att vid behov kalla på hjälp via sin mobiltelefon utan att behöva ta fram denna i händelse av en nödsituation. Idag kan vi erbjuda flera olika sätt att kalla på hjälp från din mobiltelefon med hjälp av olika smarta klockor eller knappar. Vi kommer att bjuda in till ett möte där vi hjälper er att koppla ihop med era mobiltelefoner via Bluetooth och komma igång.

Per Dahl VD

Per.dahl@softalarm.se
Fb.com/softalarm.se

Bild: Lars Clason, NTF

Olovlig mopedåkning på gång och cykelbanor upplevs som otryggt i våra stadsdelar.

En gemensam satsning mellan kommun, polis och fastighetsägare under en vecka i oktober var mycket uppskattad av hyresgästerna

Polisen, Örebro Kommun och ÖBO samverkar varje vecka året runt i metoden E-S-T, där vi upprättar en gemensam lägesbild som bygger på information från verksamheter och medborgare om trygghetsfrågor.
Ett återkommande bekymmer som våra stadsdelar lyft fram under 2015 är mopedåkning på innergårdar och cykelbanor. Detta gjorde att vi gemensamt beslöt att göra en satsning tillsammans. Vi utsåg en stadsdel, denna gång Varberga / Oxhagen där en förstärkt insats skulle ske.
Örebro kommun såg över om befintlig trafikskyltning behövde kompletteras.
ÖBO samt andra fastighetsägare i området inventerade gemensamma förråd utefter förvaringsbestämmelser.
Lokalpolis ihop med mc buren trafikpolis genomförde riktade kontroller under ett antal dagar.
Under dessa pass stoppades 43 st mopeder. 14st av dessa stop renderade i någon form av åtgärd. Ex rapporterade 8st olovliga körningar, 3 mopeder beslagtogs. En effekt av denna insats är att boende spontant meddelat att de sett en minskning av den mopedåkning som upplevts bidra till otrygghet.
Samtliga inblandade parter kommer att arbeta vidare med frågan i respektive ordinarie verksamhet.

http://www.ntf.se/konsument/mopeder
http://www.ntf.se/tidning/default82433.asp
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Korkort/Dags-for-moppe

Hur kan jag engagera mig som nattvandrare?

Stiftelsen nattvandring.nu
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. I nätverket ingår idag över 230 lokala nattvandrargrupper från Ystad till Haparanda.

Starta lokal nattvandrargrupp
Nattvandring.nu erbjuder varje lokalt initiativ, helt KOSTNADSFRITT, ett nätverksavtal. Genom detta avtal erhåller man utan kostnad: jackor, fleece, sommarvästar, ficklampor, mobiltelefon (ej SIM-kort), första hjälpen-kit, försäkring, trycksaker, studiecirklar med mera.

Man har dessutom tillgång till stöd och hjälp från stiftelsens kansli men också från en regional representant (Steam gruppen).

Varje lokal nattvandrargrupp är helt självstyrande när det gäller ekonomi, verksamhet och inriktning på verksamheten.
Avtalet ställer inga krav på att man skall vara en formell förening utan detta avgör man helt själv, anpassat utifrån de lokala förutsättningarna.

Hur gå vidare?

Är du intresserad av att gå med någon av våra lokala nattvandrargrupper ut eller kanske starta upp en lokal nattvandrargrupp i ditt område? Ta kontakt med någon av oss så skall vi hjälpa dig.

Stiftelsen nattvandring.nu
info@nattvandring
08-50 66 55 80
www.nattvandring.nu

eller

Steam-representant Örebro län
Daniel Lundh
Hallsberg
steam.daniel@nattvandring.nu
070-356 46 53

Efter att en kvinna på cykel råkat ut för ett rån i våras har kommunen prioriterat belysning på gång och cykelväg.

Efter händelsen träffades företrädare för kommun, polis och den brottsutsatta kvinnan för att se vad som kan göras för att förbättra tryggheten.
Som ett led i Örebro kommuns arbete med att förbättra tryggheten har kommunen på gång- och cykelvägen i  Änggatans förlängning kompletterat  sträckan med belysning. Med ny belysning ökar trafiksäkerheten och tryggheten på sträckan vilket får positiva effekter på tillgängligheten samtidigt som  vi gör skolvägen bättre. Åtgärden bidrar till att fler ska välja att gå eller cykla istället för att åka bil vilket också påverkar kommunens mål om en ökad  andel gång, cykel och kollektivtrafik. Vi tar tacksamt emot tips och idèer från allmänheten för att kunna fortsätta utveckla det brottsförebyggande och  trygghetsskapande arbetet.

Har ni förslag på platser som behöver ses över ur ett trygghetsperspektiv kan ni maila till soren.svensson@orebro.se

Försäkringsbedrägerier

Kostnaden för försäkringsbedrägerier uppgår varje år till 2,5-5,0 miljarder kronor. Detta drabbar ärliga kunder genom höjda försäkringspremier.
Läs mer här:

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014
Försäkringsbedrägerier – En selektionsstudie

Örebro Rehabcenter AB är diplomerade för sitt arbete mot dopning

I samband med Örebro brottsförebyggande råds möte 8 september fick Georg Lohse, VD mottaga ett diplom som skall finnas väl synligt för besökare på Rehabcentrum.

Att Örebro Rehabcentrum nu blir diplomerade är ett bevis på att man tar arbetet mot dopning på allvar och med seriositet. Man har utbildat sin personal och har en handlingsplan för såväl det förebyggande arbetet som för mer akuta händelser.

Vi välkomnar Örebro Rehabcentrum AB som en viktig samarbetspart i det dopningsförebyggande arbetet inom ramen för ”100 procent Ren och hård träning”.

Georg Lohse, VD på Rehabcentrum. Rasmus Persson (c) ordförande ÖreBRÅ.

Inbjudan till studiedag om trafikbrottsoffer måndag 9 november.

Föranmälan krävs till en kostnadsfri studiedag.
Läs mer om hur du anmäler ditt intresse här: Inbjudan studiedag trafikbrott

Örebro transport & logistikdagar 26-29 augusti

För att öka säkerheten för åkerier och yrkesförare startar programmet med en säkerhetsdag där företrädare för polis, åkerier, transportarbetarförbundet , skatteverket med flera diskuterar hur man kan arbeta för att förbättra säkerheten.

Lördagen 29 augusti arrangeras Hästkraftens dag som vänder sig till allmänheten där vuxna och barn kan uppleva truckers parade, stridsvagnsuppvisning, monstertruck, helikopterflygning, korvätartävling och mycket mer.
Se hela programmet för transport & logistikdagarna.
http://orebrotol.se/

Sommar och semester kan innebära en ökad alkoholkonsumtion.

Vågar du göra testet för att få svar på om du kan ha eller få problem?
Läs mer:  http://www.orebro.se/40264.html

Föräldrar, ledare och andra anhöriga kan vara stolta över sina barn och ungdomar som fanns med på Örebrocupen i fotboll 26-28 juni i Örebro

Det var 439 lag anmälda till ungdomscupen detta år och uppskattningsvis fanns 8000 personer i Örebro som var engagerade i fotbollen som spelare, ledare eller förälder/anhörig.

Örebro brottsförebyggande råd fanns på plats för att ge information och lottade ut ”säkerhetsväskor” till de som deltog i vår frågesport där målsättningen var att lära sig om rätt och fel.

Många besökte oss i vårt tält på Rosta gärde och vi vill ge ett stort beröm till alla barn och ungdomar som med all tydlighet visade att barn och ungdomar inte är ett problem utan vi kan se positivt på framtiden.

Mer än 500 pojkar och 100 flickor besökte vår mötesplats mot dopning på marknadsafton.

Segrare i tävlingen att göra flest godkända chins blev i pojkklassen Tufan Unsal som klarade 40 och i flickklassen segrade Natalie Graner med 11 godkända.

De belönas med ett årskort på valfri gymanläggning som finns med i vårt nätverk.
Vill du veta vilka gymanläggningar som är diplomerade?
För mer info klicka här!

William 6 år och Leopold 4 år upptäckte värdefulla verktyg i skogen. Får stort beröm av polisen för sin insats

Det var under påskhelgen som sexåriga William och brorsan Leopold, 4, lekte i närheten av Varbergaskogen med farmor.
Då fick storebrorsan syn på verktygen som låg utspridda på marken.
– Jag tänkte, varför kunde de ligga här? säger William.
För att läsa hela artikeln klicka här!

Örebro brottsförebyggande råd delade ut pris för Årets Bragd vid Örebrogalan 5 mars

Ludvig Gawell, Simon Rådman, Martin Spåman och Samir Mabrouk prisades för sin insats i samband med att en 11-årig flicka blivit utsatt för ett överfall. De lyckliga vinnarna fick stående ovationer från över 500 deltagare. Här får de stående ovationer.

http://na.se/nyheter/orebro/1.2870705-na-tv-har-far-de-staende-ovationer

Örebro brottsförebyggande råd uppvaktade Teresia Keskitalo för att ha räddat en äldre kvinna som ramlat i Svartån.

För sin insats och visat civilkurage erhåller Teresia ett presentkort på 2000 kronor.

Överenskommelse om samverkan för kvinnofrid i Örebro län.

Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel
För mer info klicka här!

Stoppa tjuven: Vi tar experthjälp av före detta grovt kriminella.

Författaren och KRIS-grundaren Börge Hellström, värdetransportrånaren Anders Adali och narkotikaledaren Johan Viktor. Samtliga är före detta grovt kriminella som suttit av långa fängelsestraff. I vår på TV3 visar de hur lätt tjuvar kan komma åt oss och hur vi ska göra för att inte bli bestulna. Anders och Johan ger sig därför ut för att begå brott. Men under kontrollerade former

.Många brott vi utsätts för kunde ha förhindrats om vi bara varit lite mer uppmärksamma. Ta en stund och tänk efter – vem är det som iakttar dig när du går och tittar ner i din mobil? Vem har uppsikt över din bil när du parkerar den? Vem sneglar på din handväska som du hänger på stolsryggen på kaféet?

I Stoppa tjuven får tittarna hjälp av före detta grovt kriminella och SSF Stöldskyddsföreningens experter med att förhindra och skydda sig mot vardagsbrott. Inbrott, stöld av bilar, cyklar, båtar, fickstölder, skimning och ID-kapningar händer varje dag och vem som helst av oss kan drabbas. Men det går också att undvika. Med tjuvens perspektiv visar våra experter hur kriminella tänker och agerar. Med ganska enkla medel går det att sätta käppar i hjulen för bovarna. I Stoppa tjuven visar vi dig hur. Bland annat genom att bryta oss in hos familjer. Hemägarna får en obehaglig ögonöppnare när de via övervakningskameror ser tjuvarnas framfart i hemmet. Efter inbrottet får familjen hjälp av experter att säkra upp sitt hem mot framtida ovälkomna besökare.

Stoppa tjuven produceras i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen.

För att kolla på ”Stoppa tjuven” klicka här!

Att känna sig trygg i vardagen är viktig för oss alla.

Var och en kan ge förutsättningar för sina och andras barn att växa upp under trygga former och utvecklas till ansvarstagande individer.

Vad är normalt om man är tonåring i Örebro?
Praktiska tips och råd till äldre kan öka tryggheten och förebygga brott.

Trygghetstelefonen söker fler nattugglor för bemanning av tjänsten!

Vi söker gammal som ung med servicekänsla i blodet.
Är du social, har bra lokalkännedom och är allmänt ansvarsfull vill Missing People gärna komma i kontakt med dig.
Är du intresserad är du välkommen att ringa Rolf Atterling på tfn 0733-625776 eller skicka ett intressemail tillrolf@missingpeople.se
Missing People håller löpande en 4 timmars kvällsutbildning för Er som är intresserade.

Har brottsligheten ökat i Örebro de senaste 10 åren?

Allt som händer uppmärksammas av olika tidningar, TV, radio och sociala medier. För 10 år sedan anmäldes 22280 brott och under 2014 har 20558 anmälda brott registreras. Det finns många som känner en oro för allt man hör talas om och det är viktigt att få fakta via den officiella kriminalstatistiken. Hur många cyklar anmäls stulna? Hur många misshandelsfall sker utomhus? Hur många anmälda våldtäkter har vi under året?

På webbplatsen http://statistik.bra.se/solwebb/action/index kan du enkelt ta reda på fakta om brottsligheten lokalt i vår kommun.

Örebro kommun arbetar för säkrare uppställningsplatser för cyklar

Under perioden 1 januari-31 oktober i år har 2069 cykelstölder anmälts till polisen.

Vi vet att det finns ett stort mörkertal där många inte polisanmäler. Genom att närmare analysera var brotten sker kan kommunen prioritera de platser där flest brott sker. Nu är ombyggnationen av cykelparkeringen vid Södra station klar. Bättre belysning, väderskydd samt fler och säkrare cykelställ är exempel på åtgärder som ska förbättra vardagen för cyklister. http://www.orebro.se/37766.html

Örebro brottsförebyggande råd i samarbete med tidningen Örebroar`n delar ut pris för Årets Bragd vid Örebrogalan den 5 mars 2015.

Under 2014 har Örebro brottsförebyggande råd uppmärksammat flera privatpersoner som har bidragit till att hjälpa andra människor i utsatta situationer.

I några fall har de lämnat vittnesuppgifter som har varit direkt avgörande för att en gärningsman kan åtalas för ett brott. Av dessa som vi har uppmärksammat under 2014 kommer en eller flera personer att få mottaga priset för Årets Bragd. Priset är ett presentkort på 20000 kronor.
Har du tips på personer som visar civilkurage och kan påverka tryggheten i Örebro kan du kontakta Sören Svensson via epost soren.svensson@orebro.se

Årets Bragd

Utmärkelsen tilldelas den person eller de personer i Örebro kommun som genom sitt handlande bidragit till att förebygga eller förhindra brott, agerat för att öka tryggheten eller på annat sätt visat ett sådant civilkurage att de har varit ett föredöme för andra.

Så här går det till:
En grupp med en representant från polis, kommun, SOS-alarm och City Örebro väljer ut kandidater och presenterar för Örebro brottsförebyggande råd, som beslutar vilka som ska premieras.

Inga nominerade. Juryn utser en vinnare som presenteras på galan
(2015-03-02)

De privatpersoner som den 25 september 2014 såg till att en 11-årig flicka fick hjälp i en utsatt situation uppmärksammades av Örebro brottsförebyggande råd

De 17-åriga pojkarna Ludvig Gavell, Simon Rådman och Martin Spåman var på väg till gymnastiklektion när de fick höra en flicka skrika på hjälp.

En för flickan okänd man fanns vid platsen och när han blev iakttagen begav han sig iväg. En stannade kvar hos flickan medan de övriga följde efter mannen. Till sin hjälp kom Samir Mabrouk cyklande och han tvekade aldrig att ingripa och såg till att mannen inte kunde lämna platsen innan polisen tog över gripandet. Örebro brottsförebyggande råd tackade de inblandade vid sammanträdet 29 oktober. Samtliga erhöll ett presentkort på 2000 kronor för sin insats och som uppskattning för det civilkurage som man visade i en oväntad situation.

Simon Rådman var förhindrad att närvara

Ett snatteri i en butik kan bli dyrbart för tjuven

Tänk på att risken för upptäckt är stor om du har tänkt dig att stjäla i butiker.
http://na.se/nyheter/orebro/1.2708170-snattade-for-20-kronor-far-bota-3700-mer

Hur upplever ÖBO:s hyresgäster trygghet i boendet? Senaste kundundersökningen genomfördes 2012 och en ny undersökning genomförs 2015.

För att läsa mer om resultatet från förra kundundersökningen klicka här.

Studenten Jozephine-Pilgrim Gimling har visat mod och öppenhet efter överfall som har engagerat örebroarna..

För mer info klicka på länken nedan
http://na.se/nyheter/orebro/1.2677478-na-tv-nagot-oskyldigt-som-trappats-upp

Ovanligt många mobiltelefoner försvinner i Örebro

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5980228

§3 – ordningsvakter för trygg miljö i citykärnan!

För att skapa en attraktiv och levande stadskärna dygnet runt är det viktigt att erbjuda en trygg stadskärna även kvälls- och nattetid.
I arbetet att utveckla brottsförebyggande metoder och att öka den upplevda tryggheten på gator och torg i Örebro har Örebro brottsförebyggande råd tillsammans med näringslivet utvecklat trygghetsarbetet genom upprätta ett så kallat §3-område tillsammans med polisen.

Detta innebär att polisen ger tillstånd för bevakning med ordningsvakter över en begränsad geografisk yta under fastställda tidpunkter i veckan. På det sättet överlåter polisen delvis ordningshållningen på allmän plats, även om polisen alltid har det huvudsakliga ansvaret. Under året finns §3-ordningsvakter varje fredag och lördagskväll/natt i tjänst. Under sommarmånaderna arbetar 4 personer för att minska våld i offentlig miljö och öka tryggheten för personer som vistas i city.

Är det bara polis, tull och andra myndigheter som kan påverka den organiserade brottsligheten?

Hur kan du som privatperson påverka den organiserade brottsligheten? Brottsligheten syftar till att tjäna pengar och att undvika att betala skatt.

Det är troligtvis inte många av oss som har ett behov av kvitto när vi köper en dosa snus, ett cigarettpaket, smågodis eller en pizza. Genom att alltid begära kvitto vid ett köp medverkar vi till att butiker och restauranger inte kan sälja varor och tjänster utan att betala skatt. Att betala med kort istället för kontanter är ett effektivt sätt att göra det mindre intressant för den organiserade brottsligheten att etablera sig inom butik och restaurangnäringen.

Här kan du läsa mer om vad just du kan göra för att slippa bedrägerier.

Bedrägerier – det spelar roll vad du gör!

Vill du veta hur många brott som anmäls i Örebro? Ökar eller minskar den anmälda brottsligheten?

Sök information på http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Klicka här för att läsa mer!

Hjälp oss att rapportera in uppgifter som kan påverka tryggheten.

Örebro kommun har behov av att få in tips och felanmälan om ex trasig belysning, hål i vägbana, klotter eller parkmiljö.
Klicka här för att komma till Örebro kommuns felanmälningssida