Fredag 18 december

19.30-03.30 Patrullerar citykärnan.
19.50 Hållstugan. Tomt.
20.22 Krämargaraget. Tomt.
20.36 Järntorget/Pressbyrån. Inga kända ansikten.
20.45 Resecentrum. En del ungdomar vid buss hållplatserna läge grönt.
21.00-21.10 Ordningsvaktsutsättning i polishuset.
21.15 Patrullerar Fredsgatan, Slottsgatan och Skolgatan..
21.25 Henry Allards park/Järntorget. Inget att rapportera.
22.07 Placerade vid Stora Örebro vid stängning läge grönt.
22.50-23.00 Pressbyrån vid Järntorget vid stängning. Inget att rapportera.
00.40 Järntorget. Tre personer väntar på bussen.
00.46 Henry Allards park. Inget att rapporter.
00.50 Skolgatan. Inget att rapportera.
01.11 MAX Behrn Arena tio tal gäster läge grönt.
01.20 Oscarsparken. Inget att rapportera.
01.30 Stortorget. Ett fåtal människor som passerar.
01.55 Järntorget. Tre killar passerar förbi.
02.35 Slottsparken. Inget att rapportera.
03.00 Gamlagatan. Inget att rapportera.
03.30 avslutar arbetspass.

Ordningsvakterna

Lördag 19 december

19.30-03.30 Patrullerar citykärnan.
19.45 Hållstugan. Tomt.
20.10 Krämargaraget. Tomt.
20.40 Järntorget/Henry Allards park. Inget att rapportera.
20.50 Resecentrum. Inget att rapportera.                 
21.00 Gamlagatan, Fredsgatan, Slottsgatan och Skolgatan. Inget att rapportera.
21.25 Slottsparken. Tomt.
22.00 Krogstängning läge grönt.
22.35 Järntorget. Inget att rapportera.
22.50-23.00 Pressbyrån vid  Järntorget vidd stängning. Inget att rapportera.
00.30 MAX Behrn Arena. Inget att rapportera.
00.45 Oskarstorget. Inget att rapportera.
01.10 Fabriksgatan, Skandic Grand och Näbbtorget. Inget att rapportera.
01.30 Järntorget. Inget att rapportera.
01.50 Gamlagatan,  Fredsgatan och Slottsgatan. Inget att rapportera.
02.40 Järntorget/Henry Allards park. Inget att rapportera.
03.15 Slottsparken. Inget att rapportera.
03.30 Avslut Elite Hotell.

Ordningsvakterna