Rapport från våra §3-ordningsvakter i city 28-29 oktober

Fredag 28 oktober

20.00 Ingen ordningsvakts utsättning polisen på uppdrag. Kvittera ut radioapparater.
20.15-21.30 Patrull 1. Patrullerar USÖ och Norr.
20.15-22.00 Patrull 2. Patrullerar Krämargaraget, Väster och Resecentrum.
21.30-01.45 Patrull 1. Patrullerar city samt alla krogar.
22.00-02.00 Patrull 2. Patrullerar city med alla krogar.
01.22 Patrull 2. Vi hjälper OV. på Strömpis att avlägsna en person enl. Polislagen §13 utanför Strömpis. Mannen blir våldsam och blir då
omhändertagen enl. Polislagen §13 och beläggs med handfängsel polis kallas till platsen.
01.45-02.30 Patrull 1. Placerade vid Ritz.
02.00-02.30 Patrull 2.Placerade vid Stömpis.
02.35-03.10 Patrull 1. Placerade vid McDonalds och patrull 2. Är placerade vid Burger King.
03.10-04.00 Patrull 1. Patrullerar Oskarsparken och Slottsparken.
03.10-04.00 Patrull 2.Patrullerar Conventum, Södra station och Fabriksgatan.

Patrull 1.Lars Engren, Jennifer Wiiand.  Patrull 2. Jonas Dahlén, Morgan Karlsson

Lördag 29 oktober

20,00 Kvitterar ut radioapparater polishuset.
20.15 Kontakt med gruppchef polisen.
20.30-22.00 Patrullerar Krämargaraget, väster och Resecentrum.
22.00-01.30 Patrullerar city med alla krogar.
01.30-02.20 Placerade vid Ritz.
01.55 Avvisar och avlägsnar en person enl. Polislagen §13 utanför Ritz.
02.50 Påträffar en sovande kvinna på uteserveringen vid Lions Bar Nygatan. Kvinnan är så berusad att OV. Engren tar beslut om att
omhänderta kvinnan enl. LOB och polis kallas till platsen.

Vintertid:

02.00-02.20 Patrullerar mellan McDonalds och Burger King.
02.20-03.00 Patrullerar Väster.

Lars Engren, Jonas Dahlén.

2017-03-22T11:30:04+00:00