Rapport från våra §3-ordningsvakter i city 7-8 oktober

Fredag 7 oktober

20.00-20.30 Ordningsvakts utsättning polishuset samt kvittera ut radioapparater.
20.00-01.50 Cykelpatrullerar hela §3 området.
23.53 Påträffar en mycket berusad man på Storgatan I höjd med Hotell Hjalmar, mannen omhändertas enl. LOB då han ej kan ta vara på sig själv. Vi kontaktar polis och patrull
23 9110 kommer till platsen. Polis på plats tar beslut att vi går in med mannen till arresten.
01.50-02.15 Placerade vid Strömpis.
02.05 Avvärjer ett bråk utanför Strömpis då vi avvisar och avlägnar två personer från platsen.
02.15-02.35 Placerade vid Satin.
02.25 Avvisar och avlägsnar en man enl. Polislagen §13 då han stör den allmänna ordningen.
02.40-03.00 Patrullerar mellan McDonalds och Burger King.
03.00-04.00 Cyklar Väster, Resecentrum och Norr.

Lars Engren, Jennifer Wiiand.

Lördag 8 oktober

20.00 Kvitterar ut radioapparater polishuset.
20.15 Kontakt med gruppchef polisen.
20.30-22.00 Patrullerar Krämargaraget, Väster och Resecentrum.
22.00-02.00 Patrullerar citykärnan §3.
23.50 Påträffar en kraftigt berusad  man vid Kungsgatan 1, mannen är så berusad att han är en fara för sig själv då han omhändertas enl. LOB.
Överlämnas till polis patrull 23 1400.
01.12 Omhändertar en man enl. LOB. vid Ritz då han inte kan ta vara på sig själv.Överlämnas till polis patrull 23 1400.
01.42 Påträffar en berusad man vid East West sushi mannen är så berusad att han ej kan ta hand om sig själv så mannen omhändertas enl. LOB.
Och överlämnas till polis patrull 23 1400
02.00-02.30 Befinner vi oss vid Strömpis där det är stökigt.
02.05 Vi avvärjer ett bråk då avvisar och avlägsnar en man utanför Strömpis.
02.15 Vi omhändertar en man enl. Polislagen §13 då han bråkat med en annan man, mannen överlämnas till polis på plats.
02.25 Vi omhändertar en man enl. Polislagen § 13 mannen är avlägsnad tidigre och kommer tillbaka och provocerar fram bråk.Mannen beläggs med handfängsel. Mannen överlämnas till polis patrull 23 1400
02.35-03.10 Patrullerar mellan McDonalds och Burger King.
03.10-04.00 Patrullerar Södra station, Väster.

Jonas Dahlén, Morgan Karlsson.

2017-03-22T11:30:05+00:00