Aktuellt 2018-06-20T05:01:28+00:00

Vinnare Årets bragd 2017, Örebrogalan

Anette Idestål och Joanna Schröder

Motivering från Örebro brottsförebyggande råd

Att få känna sig trygg är något som alla har rätt till. En tidig sommarmorgon berövades en ung flicka den rätten då hon utsattes för en allvarlig händelse. 2017 års bragd tilldelas två personer som såg, reagerade och agerade rådigt i en oväntad situation. Denna föredömliga insats är en viktig byggsten i arbetet för ett tryggare Örebro.

Kort kring händelsen

Tidigt en sommarmorgon på väg till fritids utsätts en ung flicka för ett övergrepp i en park i Örebro. Anette, som är på väg till arbetet, uppmärksammar skrik i parken, ser att en flicka utsätts för ett övergrepp av en man. Anette avbryter det pågående övergreppet. Samtidigt uppmärksammar Joanna händelsen från sin närliggande lägenhet. Joanna springer ut i Oskarsparken för att hjälpa till, såg att Anette hjälpte flickan och valde istället att följa gärningsmannen. Joannas agerande gav polisen värdefull information för den fortsatta utredningen.

Örebro brottsförebyggande råd har den stora äran att på den årliga Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen 2017 uppmärksammar två personer som visat civilkurage och handlingskraft genom att hjälpa en annan människa i nöd. Att uppmärksamma andra människors behov av hjälp är en viktig del i vårt gemensamma arbete för en tryggare stad. Alla kan vi bidra till ett tryggare samhälle. Årets prisvinnare, Anette och Joanna, har var för sig agerat i en svår situation, men ändå tillsammans handlat på ett mycket förtjänstfullt sätt under en svår situation.

Det fanns många goda kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd 2017. Men Anette och Joannas handlingskraft stack ut bland de övriga kandidaterna. De är mycket värdiga vinnare av Årets bragd.

Henrik Andershed

Blev professor i psykologi 2011 och fyra år senare nu även i kriminologi. Mycket av hans forskning är inriktad på att identifiera olika grupper av unga med kriminellt beteende för att kunna skräddarsy behandlingar

Henrik Andershed är författare till mer än 100 publicerade vetenskapliga böcker, artiklar, bokkapitel och rapporter. Han är också engagerad som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

År 2015 blev ett märkesår genom starten på det nya Kriminologiprogrammet på Örebro universitet.
– Det är ett yrkesrelevant program som verkligen kommer att göra studenterna till framtidens moderna brottsförebyggare och trygghetsfrämjare.

Lyssna här>>>

Från al-Qaida till jihadi cool- om våldsbejakande islamism i Sverige

Samtalskväll inför valet 2018 med Magnus Sandelin, journalist, författare och föreläsare, som i mer än tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Samtalet leds av Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande.

Denna kväll är en del i en samtalsserie inför valet 2018 med fokus på att värna demokratin som arrangeras av Örebro Länsteater, Studieförbundet Bilda, Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun. Samlingen tolkas till svenskt teckenspråk. Mer information: www.bilda.nu/attvarnademokratin

www.orebrolansteatern/attvarnademokratin

Skolavslutning, studenten och sommaren närmar sig.

En tid för ungdomar att vara lediga, ladda batterier inför höst och nya utmaningar, träffa släkt och vänner och roa sig. Sommar och långledigt från läxor och prov är självklart underbart för de allra flesta barn och tonåringar.

För många kan det också vara ett stressmoment då man ska passa in i en kompisgemenskap där fester med alkohol kan bli en del av sommarkvällarna. Det kan därför vara väldigt frestande för unga att under sommaren testa på denna frihet, att dricka alkohol och känna på hur det är att vara vuxen.

Men alkohol och ungas alkoholkonsumtion är en riskfaktor. Som ansvarstagande vuxen kan man göra mycket för att påverka att unga inte konsumerar alkohol.

På hemsidan http://www.tonarsparloren.se/sv/ finns en mängd handfasta tips till dig som vuxen, förälder och ungdom.

Behövs råd finns följande stödverksamheter i Örebro kommun att kontakta:
Fältgruppen: 019-21 45 80

Öppenvårdsgruppen: 019-21 43 05

http://www.orebro.se/omsorg–stod/missbruk–beroende/stod-vid-missbruk–beroende.html

Stödverksamhet Region Örebro län:
Beroendecentrum: 019-602 05 30

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Beroendecentrum/Mottagning-for-ungdomar/

Att förebygga och förhindra våld i familjer, i nära relation, angår oss alla.

Att bry sig om sina medmänniskor, sina grannar, angår oss alla. Att skapa ett gemensamt tryggt samhälle och boende angår oss alla. Bostadsbolag har en självklar och viktig del i detta arbete. ÖrebroBostäder AB, ÖBO skriver följande på sin hemsida:

”Vi tror att det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi vågar bry oss, att vi vågar se och agera om någon i vår närhet far illa. Därför inför vi nu, som största bostadsbolag i Sverige, konceptet Våga bry dig! Det utgår från arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver, som handlar om att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Våga bry dig handlar om omtanke om medmänniskor. Det kan vara oro för våld i familjen, men det kan också handla om att uppmärksamma en åldrande granne som visar tecken på att må dåligt. Våga bry dig är inget projekt med en start och ett avslut, utan ett nytt förhållningssätt som har kommit för att stanna”.

Vill ni läsa mer om detta, klicka på länken. Där finns också en film och vidare kontaktuppgifter: http://obo.se/sv/Om-oss/Nyheter/Vaga-bry-dig/

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Nationell brottsförebyggarkonferens i Örebro 2018

Nu är det officiellt. Örebro kommun och Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar under våren 2018 konferensen Råd för framtiden i Örebro. 

– Jätteroligt att vi fick förtroendet att arrangera nästa upplaga av denna nationella konferens där vi får fokusera på vårt goda arbete och sprida det vidare till övriga landet i samarbete med Brå. Dessa frågor är väldigt i ropet och kommer så vara en lång tid framöver då det brottsförebyggande arbete involverar så många aktörer i samverkan säger Per-Åke Sörman ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, och tillika kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. 

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Årets bragd, Örebrogalan 2017

Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, har den stora äran att på Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen uppmärksammar personer eller grupper som har visat civilkurage och mod genom att t.ex. hjälpa människor som har blivit utsatta för brott eller hamnat i en nödsituation. Årets prisvinnare, sjuksköterskestuderande Maria Andersson inte bara räddade livet på en svårt knivskadad man. Marias iakttagelser och förstahandsåtgärder gjorde att polisens utredning fick en bra start, vilket ledde till fällande domar i tingsrätten. Det fanns många god kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd. Men Marias agerande och handlingskraft stack ut, och hon är en mycket värdig vinnare av Årets bragd. Örebro brottsförebyggande råd säger därför återigen Stort grattis! Prisutdelarna från ÖreBRÅ under galan var kommunalrådet och ordföranden för ÖreBRÅ, Per-Åke Sörman (c), Stina Storm VD City Örebro och Jesper Eriksson, journalist på

Örebroare´n. Motiveringen för Årets bragd finns att läsa på http://orebrogalan.se/start/vinnare-orebrogalan-2017/

Foto: Örebrogalan

Visste du att

Skadegörelsen i form av brand, inbrottsskador, klotter och glaskross på kommunala fastigheter i Örebro ökar och uppgår till 2,2 miljoner under årets första åtta månader. Detta är lika mycket som under hela 2013.
Ingen förälder vill komma till förskolan på morgonen och lämna sitt barn och mötas av krossat glas, cigarettfimpar och ölburkar där barnen skall kunna leka i en trygg miljö.

Hur kan vi påverka denna negativa utveckling? Vi vet att skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och att det finns stora möjligheter att påverka våra barn och ungdomar genom samtal och information. Det är som regel en liten grupp ungdomar/unga vuxna som står för en omfattande skadegörelse. Vad kan du som förälder, lärare, idrottsledare, bosatt i närområdet eller ungdom göra för att förhindra skadegörelse på våra förskolor och skolor?

Tips och idèer finns på webbplatsen
http://www.stoppasabbet.nu/

Vinnare Årets bragd 2017, Örebrogalan

Anette Idestål och Joanna Schröder

Motivering från Örebro brottsförebyggande råd

Att få känna sig trygg är något som alla har rätt till. En tidig sommarmorgon berövades en ung flicka den rätten då hon utsattes för en allvarlig händelse. 2017 års bragd tilldelas två personer som såg, reagerade och agerade rådigt i en oväntad situation. Denna föredömliga insats är en viktig byggsten i arbetet för ett tryggare Örebro.

Kort kring händelsen

Tidigt en sommarmorgon på väg till fritids utsätts en ung flicka för ett övergrepp i en park i Örebro. Anette, som är på väg till arbetet, uppmärksammar skrik i parken, ser att en flicka utsätts för ett övergrepp av en man. Anette avbryter det pågående övergreppet. Samtidigt uppmärksammar Joanna händelsen från sin närliggande lägenhet. Joanna springer ut i Oskarsparken för att hjälpa till, såg att Anette hjälpte flickan och valde istället att följa gärningsmannen. Joannas agerande gav polisen värdefull information för den fortsatta utredningen.

Örebro brottsförebyggande råd har den stora äran att på den årliga Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen 2017 uppmärksammar två personer som visat civilkurage och handlingskraft genom att hjälpa en annan människa i nöd. Att uppmärksamma andra människors behov av hjälp är en viktig del i vårt gemensamma arbete för en tryggare stad. Alla kan vi bidra till ett tryggare samhälle. Årets prisvinnare, Anette och Joanna, har var för sig agerat i en svår situation, men ändå tillsammans handlat på ett mycket förtjänstfullt sätt under en svår situation.

Det fanns många goda kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd 2017. Men Anette och Joannas handlingskraft stack ut bland de övriga kandidaterna. De är mycket värdiga vinnare av Årets bragd.

Henrik Andershed

Blev professor i psykologi 2011 och fyra år senare nu även i kriminologi. Mycket av hans forskning är inriktad på att identifiera olika grupper av unga med kriminellt beteende för att kunna skräddarsy behandlingar

Henrik Andershed är författare till mer än 100 publicerade vetenskapliga böcker, artiklar, bokkapitel och rapporter. Han är också engagerad som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

År 2015 blev ett märkesår genom starten på det nya Kriminologiprogrammet på Örebro universitet.
– Det är ett yrkesrelevant program som verkligen kommer att göra studenterna till framtidens moderna brottsförebyggare och trygghetsfrämjare.

Lyssna här>>>

Från al-Qaida till jihadi cool- om våldsbejakande islamism i Sverige

Samtalskväll inför valet 2018 med Magnus Sandelin, journalist, författare och föreläsare, som i mer än tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Samtalet leds av Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande.

Denna kväll är en del i en samtalsserie inför valet 2018 med fokus på att värna demokratin som arrangeras av Örebro Länsteater, Studieförbundet Bilda, Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun. Samlingen tolkas till svenskt teckenspråk. Mer information: www.bilda.nu/attvarnademokratin

www.orebrolansteatern/attvarnademokratin

Skolavslutning, studenten och sommaren närmar sig.

En tid för ungdomar att vara lediga, ladda batterier inför höst och nya utmaningar, träffa släkt och vänner och roa sig. Sommar och långledigt från läxor och prov är självklart underbart för de allra flesta barn och tonåringar.

För många kan det också vara ett stressmoment då man ska passa in i en kompisgemenskap där fester med alkohol kan bli en del av sommarkvällarna. Det kan därför vara väldigt frestande för unga att under sommaren testa på denna frihet, att dricka alkohol och känna på hur det är att vara vuxen.

Men alkohol och ungas alkoholkonsumtion är en riskfaktor. Som ansvarstagande vuxen kan man göra mycket för att påverka att unga inte konsumerar alkohol.

På hemsidan http://www.tonarsparloren.se/sv/ finns en mängd handfasta tips till dig som vuxen, förälder och ungdom.

Behövs råd finns följande stödverksamheter i Örebro kommun att kontakta:
Fältgruppen: 019-21 45 80

Öppenvårdsgruppen: 019-21 43 05

http://www.orebro.se/omsorg–stod/missbruk–beroende/stod-vid-missbruk–beroende.html

Stödverksamhet Region Örebro län:
Beroendecentrum: 019-602 05 30

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Beroendecentrum/Mottagning-for-ungdomar/

Att förebygga och förhindra våld i familjer, i nära relation, angår oss alla.

Att bry sig om sina medmänniskor, sina grannar, angår oss alla. Att skapa ett gemensamt tryggt samhälle och boende angår oss alla. Bostadsbolag har en självklar och viktig del i detta arbete. ÖrebroBostäder AB, ÖBO skriver följande på sin hemsida:

”Vi tror att det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi vågar bry oss, att vi vågar se och agera om någon i vår närhet far illa. Därför inför vi nu, som största bostadsbolag i Sverige, konceptet Våga bry dig! Det utgår från arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver, som handlar om att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Våga bry dig handlar om omtanke om medmänniskor. Det kan vara oro för våld i familjen, men det kan också handla om att uppmärksamma en åldrande granne som visar tecken på att må dåligt. Våga bry dig är inget projekt med en start och ett avslut, utan ett nytt förhållningssätt som har kommit för att stanna”.

Vill ni läsa mer om detta, klicka på länken. Där finns också en film och vidare kontaktuppgifter: http://obo.se/sv/Om-oss/Nyheter/Vaga-bry-dig/

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Nationell brottsförebyggarkonferens i Örebro 2018

Nu är det officiellt. Örebro kommun och Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar under våren 2018 konferensen Råd för framtiden i Örebro. 

– Jätteroligt att vi fick förtroendet att arrangera nästa upplaga av denna nationella konferens där vi får fokusera på vårt goda arbete och sprida det vidare till övriga landet i samarbete med Brå. Dessa frågor är väldigt i ropet och kommer så vara en lång tid framöver då det brottsförebyggande arbete involverar så många aktörer i samverkan säger Per-Åke Sörman ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, och tillika kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. 

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Årets bragd, Örebrogalan 2017

Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, har den stora äran att på Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen uppmärksammar personer eller grupper som har visat civilkurage och mod genom att t.ex. hjälpa människor som har blivit utsatta för brott eller hamnat i en nödsituation. Årets prisvinnare, sjuksköterskestuderande Maria Andersson inte bara räddade livet på en svårt knivskadad man. Marias iakttagelser och förstahandsåtgärder gjorde att polisens utredning fick en bra start, vilket ledde till fällande domar i tingsrätten. Det fanns många god kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd. Men Marias agerande och handlingskraft stack ut, och hon är en mycket värdig vinnare av Årets bragd. Örebro brottsförebyggande råd säger därför återigen Stort grattis! Prisutdelarna från ÖreBRÅ under galan var kommunalrådet och ordföranden för ÖreBRÅ, Per-Åke Sörman (c), Stina Storm VD City Örebro och Jesper Eriksson, journalist på

Örebroare´n. Motiveringen för Årets bragd finns att läsa på http://orebrogalan.se/start/vinnare-orebrogalan-2017/

Foto: Örebrogalan

Visste du att

Skadegörelsen i form av brand, inbrottsskador, klotter och glaskross på kommunala fastigheter i Örebro ökar och uppgår till 2,2 miljoner under årets första åtta månader. Detta är lika mycket som under hela 2013.
Ingen förälder vill komma till förskolan på morgonen och lämna sitt barn och mötas av krossat glas, cigarettfimpar och ölburkar där barnen skall kunna leka i en trygg miljö.

Hur kan vi påverka denna negativa utveckling? Vi vet att skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och att det finns stora möjligheter att påverka våra barn och ungdomar genom samtal och information. Det är som regel en liten grupp ungdomar/unga vuxna som står för en omfattande skadegörelse. Vad kan du som förälder, lärare, idrottsledare, bosatt i närområdet eller ungdom göra för att förhindra skadegörelse på våra förskolor och skolor?

Tips och idèer finns på webbplatsen
http://www.stoppasabbet.nu/

Vinnare Årets bragd 2017, Örebrogalan

Anette Idestål och Joanna Schröder

Motivering från Örebro brottsförebyggande råd

Att få känna sig trygg är något som alla har rätt till. En tidig sommarmorgon berövades en ung flicka den rätten då hon utsattes för en allvarlig händelse. 2017 års bragd tilldelas två personer som såg, reagerade och agerade rådigt i en oväntad situation. Denna föredömliga insats är en viktig byggsten i arbetet för ett tryggare Örebro.

Kort kring händelsen

Tidigt en sommarmorgon på väg till fritids utsätts en ung flicka för ett övergrepp i en park i Örebro. Anette, som är på väg till arbetet, uppmärksammar skrik i parken, ser att en flicka utsätts för ett övergrepp av en man. Anette avbryter det pågående övergreppet. Samtidigt uppmärksammar Joanna händelsen från sin närliggande lägenhet. Joanna springer ut i Oskarsparken för att hjälpa till, såg att Anette hjälpte flickan och valde istället att följa gärningsmannen. Joannas agerande gav polisen värdefull information för den fortsatta utredningen.

Örebro brottsförebyggande råd har den stora äran att på den årliga Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen 2017 uppmärksammar två personer som visat civilkurage och handlingskraft genom att hjälpa en annan människa i nöd. Att uppmärksamma andra människors behov av hjälp är en viktig del i vårt gemensamma arbete för en tryggare stad. Alla kan vi bidra till ett tryggare samhälle. Årets prisvinnare, Anette och Joanna, har var för sig agerat i en svår situation, men ändå tillsammans handlat på ett mycket förtjänstfullt sätt under en svår situation.

Det fanns många goda kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd 2017. Men Anette och Joannas handlingskraft stack ut bland de övriga kandidaterna. De är mycket värdiga vinnare av Årets bragd.

Henrik Andershed

Blev professor i psykologi 2011 och fyra år senare nu även i kriminologi. Mycket av hans forskning är inriktad på att identifiera olika grupper av unga med kriminellt beteende för att kunna skräddarsy behandlingar

Henrik Andershed är författare till mer än 100 publicerade vetenskapliga böcker, artiklar, bokkapitel och rapporter. Han är också engagerad som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

År 2015 blev ett märkesår genom starten på det nya Kriminologiprogrammet på Örebro universitet.
– Det är ett yrkesrelevant program som verkligen kommer att göra studenterna till framtidens moderna brottsförebyggare och trygghetsfrämjare.

Lyssna här>>>

Från al-Qaida till jihadi cool- om våldsbejakande islamism i Sverige

Samtalskväll inför valet 2018 med Magnus Sandelin, journalist, författare och föreläsare, som i mer än tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Samtalet leds av Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande.

Denna kväll är en del i en samtalsserie inför valet 2018 med fokus på att värna demokratin som arrangeras av Örebro Länsteater, Studieförbundet Bilda, Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun. Samlingen tolkas till svenskt teckenspråk. Mer information: www.bilda.nu/attvarnademokratin

www.orebrolansteatern/attvarnademokratin

Skolavslutning, studenten och sommaren närmar sig.

En tid för ungdomar att vara lediga, ladda batterier inför höst och nya utmaningar, träffa släkt och vänner och roa sig. Sommar och långledigt från läxor och prov är självklart underbart för de allra flesta barn och tonåringar.

För många kan det också vara ett stressmoment då man ska passa in i en kompisgemenskap där fester med alkohol kan bli en del av sommarkvällarna. Det kan därför vara väldigt frestande för unga att under sommaren testa på denna frihet, att dricka alkohol och känna på hur det är att vara vuxen.

Men alkohol och ungas alkoholkonsumtion är en riskfaktor. Som ansvarstagande vuxen kan man göra mycket för att påverka att unga inte konsumerar alkohol.

På hemsidan http://www.tonarsparloren.se/sv/ finns en mängd handfasta tips till dig som vuxen, förälder och ungdom.

Behövs råd finns följande stödverksamheter i Örebro kommun att kontakta:
Fältgruppen: 019-21 45 80

Öppenvårdsgruppen: 019-21 43 05

http://www.orebro.se/omsorg–stod/missbruk–beroende/stod-vid-missbruk–beroende.html

Stödverksamhet Region Örebro län:
Beroendecentrum: 019-602 05 30

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Beroendecentrum/Mottagning-for-ungdomar/

Att förebygga och förhindra våld i familjer, i nära relation, angår oss alla.

Att bry sig om sina medmänniskor, sina grannar, angår oss alla. Att skapa ett gemensamt tryggt samhälle och boende angår oss alla. Bostadsbolag har en självklar och viktig del i detta arbete. ÖrebroBostäder AB, ÖBO skriver följande på sin hemsida:

”Vi tror att det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi vågar bry oss, att vi vågar se och agera om någon i vår närhet far illa. Därför inför vi nu, som största bostadsbolag i Sverige, konceptet Våga bry dig! Det utgår från arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver, som handlar om att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Våga bry dig handlar om omtanke om medmänniskor. Det kan vara oro för våld i familjen, men det kan också handla om att uppmärksamma en åldrande granne som visar tecken på att må dåligt. Våga bry dig är inget projekt med en start och ett avslut, utan ett nytt förhållningssätt som har kommit för att stanna”.

Vill ni läsa mer om detta, klicka på länken. Där finns också en film och vidare kontaktuppgifter: http://obo.se/sv/Om-oss/Nyheter/Vaga-bry-dig/

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Nationell brottsförebyggarkonferens i Örebro 2018

Nu är det officiellt. Örebro kommun och Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar under våren 2018 konferensen Råd för framtiden i Örebro. 

– Jätteroligt att vi fick förtroendet att arrangera nästa upplaga av denna nationella konferens där vi får fokusera på vårt goda arbete och sprida det vidare till övriga landet i samarbete med Brå. Dessa frågor är väldigt i ropet och kommer så vara en lång tid framöver då det brottsförebyggande arbete involverar så många aktörer i samverkan säger Per-Åke Sörman ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, och tillika kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. 

Nu påbörjas planeringen för konferensen på allvar. Vårt gemensamma trygghetsarbete och samverkan, bl.a. polisen, fastighetsbolag, Örebro universitet, väktarbolag, näringsliv och civilsamhälle kommer stärkas ytterligare under året. Det brottsförebyggande arbetet i Örebro utvecklas ständigt.

Foto: Brottsförebyggande rådet.

Årets bragd, Örebrogalan 2017

Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBrå, har den stora äran att på Örebrogalan dela ut utmärkelsen Årets Bragd. Utmärkelsen uppmärksammar personer eller grupper som har visat civilkurage och mod genom att t.ex. hjälpa människor som har blivit utsatta för brott eller hamnat i en nödsituation. Årets prisvinnare, sjuksköterskestuderande Maria Andersson inte bara räddade livet på en svårt knivskadad man. Marias iakttagelser och förstahandsåtgärder gjorde att polisens utredning fick en bra start, vilket ledde till fällande domar i tingsrätten. Det fanns många god kandidater att välja på för utmärkelsen Årets bragd. Men Marias agerande och handlingskraft stack ut, och hon är en mycket värdig vinnare av Årets bragd. Örebro brottsförebyggande råd säger därför återigen Stort grattis! Prisutdelarna från ÖreBRÅ under galan var kommunalrådet och ordföranden för ÖreBRÅ, Per-Åke Sörman (c), Stina Storm VD City Örebro och Jesper Eriksson, journalist på

Örebroare´n. Motiveringen för Årets bragd finns att läsa på http://orebrogalan.se/start/vinnare-orebrogalan-2017/

Foto: Örebrogalan

Visste du att

Skadegörelsen i form av brand, inbrottsskador, klotter och glaskross på kommunala fastigheter i Örebro ökar och uppgår till 2,2 miljoner under årets första åtta månader. Detta är lika mycket som under hela 2013.
Ingen förälder vill komma till förskolan på morgonen och lämna sitt barn och mötas av krossat glas, cigarettfimpar och ölburkar där barnen skall kunna leka i en trygg miljö.

Hur kan vi påverka denna negativa utveckling? Vi vet att skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och att det finns stora möjligheter att påverka våra barn och ungdomar genom samtal och information. Det är som regel en liten grupp ungdomar/unga vuxna som står för en omfattande skadegörelse. Vad kan du som förälder, lärare, idrottsledare, bosatt i närområdet eller ungdom göra för att förhindra skadegörelse på våra förskolor och skolor?

Tips och idèer finns på webbplatsen
http://www.stoppasabbet.nu/