Medborgarlöfte

Medborgarlöften ska bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom samarbete mellan Polisen och lokalsamhället. Metoden bygger på att engagera och involvera medborgare och utgår i Örebro från det befintliga samverkansarbete (EST).

Läs mer om medborgarlöftet här.