Aktiviteter Örebro kommun 2017-03-27T13:40:50+00:00

Som ett led i medborgarlöftet arbetar Örebro kommun för en ökad service och tillgänglighet för de boende i Vivalla. En prioriterad fråga i Örebro, och så även i Vivalla, är att minska det ekonomiska utanförskapet, att erbjuda råd och stöd i frågor som rör utbildning och arbete. Med start den 14 mars har Örebro kommun i Vivalla en satsning mot att få fler vuxna och föräldrar i sysselsättning. Det är en satsning med riktade arbetskonsulenter på plats i Vivalla bibliotek tisdag förmiddag och torsdag eftermiddag. Information till boende i Vivalla har gått hem till alla som har barn i förskolan och i skolan i Vivalla. Kommunala verksamheter i Vivalla, tex förskolor, skolan, familjecentralen och det nyöppnade socialkontoret är alla delaktiga i satsningen. Utöver i Vivalla fortsätter sedan det riktade arbetet i Brickebacken och under hösten 2017 kommer denna satsning fortsätta i Oxhagen. Klicka på bilden för att ladda ner pdf:en.