Aktiviteter Polisen 2017-06-05T09:10:41+00:00

Åtgärd vecka 21

Under vecka 21 genomfördes en insats mot otillåten motortrafik, inom ramen för medborgarlöftet i Vivalla. Polisen, kommunen och Örebrobostäder upprättar varje vecka en lägesbild över tryggheten i Örebros stadsdelar (EST-Effektiv samordning för trygghet). Sedan denna startade i mars 2014 har problembilden runt vårdslös mopedåkning varit aktuellt i många områden och återkommit vecka efter vecka. Mopedåkningen skapar otrygghet i området och många boende har reagerat. Polisen kommer att genomföra flera liknande insatser mot ovan nämnda problematik.

Resultat från insatsen:

12 olovliga körningar (mopeder)
11 mopeder i beslag för teknisk undersökning
11 föräldrakontakter / överlämnande till förälder
2 Ordningsbot – trafikrelaterat
41 stycken kontroller (39 moped / 2 bil) Utan anmärkning
1 misstanke som avser narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte.
2 misstankar som avser rattfylleri under påverkan av narkotika.
2 misstankar som avser ringa narkotikabrott genom eget bruk.
3 misstankar som avser narkotikabrott genom innehav.
1 PL20a förverkande av Basebollträd (gatustridsvapen)
1 beslag av misstänkt licenspliktig spray (vapen)

Mona Olofsson
Operativ samordnare, Lpo Örebro

Åtgärd vecka 16

Under vecka 16, måndag t.o.m. lördag, genomfördes en medborgarlöftesinsats mot den öppna droghandeln i Vivalla. Målet var att störa den öppna narkotika-handeln samt att fånga upp och medverka till snabba vårdinsatser för barn, ungdomar och unga vuxna med ett pågående narkotikamissbruk. Inför insatsen meddelades följande externa sammarbetspartners, Socialtjänsten, Fältgruppen, USÖ Beroendecentrum, ÖBO och Västerporten. Internt publicerades information om insatsen på LPO Örebros operativa inriktning. Arbetet har bedrivits med uniformerad och civil personal.

Resultat från insatsen:

Totalt 16 ärenden.

10 misstankar som avser ringa narkotikabrott genom eget bruk.
7 misstankar som avser narkotikabrott genom innehav.
1 misstanke som avser narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte.
5 misstankar som avser rattfylleri under påverkan av narkotika.
3 misstankar som avser grov- och olovlig körning.
1 misstanke som avser skadegörelse på Vivallaskolan.

5 anmälningar enligt 14§ SoL.
2 anmälan enligt 6§ LVM.
3 nyupptäckta.
2 bekymringssamtal med vårdnadshavare och ungdom.
1 misstänkt under 18 år, även efterlyst avviken från HVB-hem.
4 misstänkta under 15 år, utredning enligt 31§ LuL.
2 anhållna för narkotikabrott.

Beslag cirka 400 gram Cannabis och mindre mängd kokain samt tabletter i form av olika syntetiska opiater.

Mona Olofsson
Operativ samordnare, Lpo Örebro

Åtgärd vecka 12

Inom ramen för medborgarlöftet i Vivalla genomfördes en riktad satsning under några arbetspass, v 12 mot otillåten motortrafik. Allmänheten, näringsidkare och samverkans parter flaggar för problemet att motorfordon framförs på cykelbanor och andra områden där de inte får framföras. Ovan nämnda motortrafik leder till otrygghet för boende och besökare i området. Känslan efter genomförd satsning är att den otillåtna fordonstrafiken avtagit något.

Fler satsningar av denna art kommer att genomföras löpande resten av året.

Resultat för dessa pass:

26 stycken Ordningsbot
1 omhändertaget körkort
1 anmälan olovlig körning
1 anmälan grov olovlig körning
1 anmälan vårdslöshet i trafik mm
1 anmälan tillika primärrapport – otillåten fordonstrafik

Mona Olofsson
Operativ samordnare, Lpo Örebro

Åtgärd vecka 8

Som en del i det Medborgarlöfte som finns för 2017 i Vivalla utfördes under en vecka (20-26/2 2017) en riktad satsning mot droghandel i Vivalla Centrum. Målet var att störa den öppna narkotikahandeln samt att fånga upp och medverka till snabba vårdinsatser för barn, ungdomar och unga vuxna med ett pågående narkotikamissbruk.

Information om insatsen lämnades till Fältgruppen, Beroendecentrum, Socialtjänsten och bostadsbolaget.

Poliserna arbetade både uniformerat och civilt i området.

Efter bara ett par dagar märktes det att medborgarna i största allmänhet var nöjda över de ingripanden som gjordes och tacksamma över den ökade polisiära närvaron. i insatsen så var det tydligt att besökare i centrum märkte av en högre närvaro av polis.

Åtgärder av polis:

14 misstankar som avser eget bruk.
14 misstankar som avser innehav.
1 misstanke som avser rattfylleri under påverkan av narkotika.
3 misstankar som avser överlåtelsebrottslighet.
2 misstankar som avser brott mot knivlagen.
1 misstanke som avser vapenbrott.
4 SoL14-anmälningar upprättade.
2 LVM-anmälningar upprättade.

2 personer under 18 år rapporterade.
1 kvinna rapporterad.
5 Nyupptäckta.
2 gripna och sed mera anhållna och häktade.
1 efterlyst person anträffad, anhållen i sin frånvaro för våldtäkt.

Beslag av cirka 1 hekto Cannabis.
Beslag av cirka 3000 stycken tabletter, olika syntetiska opiater.
Beslag av cirka 150 stycken tabletter, olika bensodiazepiner.
Beslag tillika utvidgat förverkande av en personbil, Audi Q5.
Beslag av en pistol.
Beslag av två knivar.
Beslag av cirka 3000 kronor.

Mona Olofsson
Operativ samordnare, Lpo Örebro