Medborgarlöfte Vivalla 2021
Syftet är att utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området med inriktning på:

  • Våldsbrott
  • Öppen droghantering
  • Skadegörelse, vandalisering, nedskräpning
  • Trafik i bostadsområdet

Exempel på insatser är bemannad polisstation i området, nytt socialkontor, Vivalla IP bemannad kvällstid och riktade insatser mot droghantering.

Samarbetspartners är Polisen, Örebro kommun och de kommunala bostadsbolagen Örebrobostäder (ÖBO) och Västerporten.


Läs hela medborgarlöftet samt samtliga planerade insatser för Vivalla här.