Medborgarlöfte Vivalla 2017
Syftet är att utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området med inriktning på:

  • Våldsbrott
  • Öppen droghantering
  • Skadegörelse, vandalisering, nedskräpning
  • Trafik i bostadsområdet

Exempel på insatser är bemannad polisstation i området, nytt socialkontor, Vivalla IP bemannad kvällstid och riktade insatser mot droghantering.

Samarbetspartners är Polisen, Örebro kommun och de kommunala bostadsbolagen Örebrobostäder (ÖBO) och Västerporten.

Insatserna kopplade till Medborgarlöftet i Örebro pågår mellan december 2016 – december 2017. Arbetet följs upp kvartalsvis av parterna och av Örebro brottsförebyggande råd i februari 2018.


Läs hela medborgarlöftet samt samtliga planerade insatser för Vivalla här.