Medborgarlöfte Örebro city 2018-07-03T13:02:22+00:00

 

Medborgarlöfte Örebro city 2018-2019

Syftet är att utveckla och konkretisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stadskärnan med inriktning på:

  • Våldsbrott/ordningsstörningar
  • Öppen droghantering
  • Skadegörelse/nedskräpning
  • Olovlig trafik och parkeringssituationer
  • Säkra och trygga publika evenemang
  • En inkluderande citymiljö, ett city för alla
  • Stölder och snatterier i butik samt cykeltillgrepp

Exempel på insatser är områdespoliser i city, ordningsvakter i city under dag- och eftermiddagstid, cityvärdskap, riktade insatser mot droghantering, utökad tillsyn av alkoholtillstånd, insatser mot olovlig bil- och mopedtrafik i city, översyn av klotterstrategi, brottsförebyggande samverkan mot butiksstölder, översyn av den fysiska miljön för en trygg och säker eventstad – inkluderande stad för alla, belysningsstrategi vid stråk och publika event, översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i city.

Samarbetspartners i detta Medborgarlöfte är Polisen, Örebro kommun, det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder AB (ÖBO) samt näringslivets ekonomiska förening City Örebro.

Insatserna kopplade till Medborgarlöftet i Örebro pågår mellan september 2018 – december 2019. Arbetet följs upp enskilt av parterna, kvartalsvis gemensamt och slutligen gemensamt sammanfattningsvis av Örebro brottsförebyggande råd under tidig vår 2020.