Anmälda brott i Örebro under perioden januari-juli 2016.

Anmälda brott i polisområde Örebro under perioden januari-juli 2016.

Under perioden har 11704 brott anmälts. Det är en ökning med 63 brott i förhållande till motsvarande period 2015.
Vi ser en ökning av våldsbrott, hot-kränknings och frihetsbrott, skadegörelse, narkotikabrott och vapenbrott. Stöldbrotten har minskat rejält och anmälda cykelstölder har minskat med 200 färre anmälningar.

Utdrag ur brottsstatistiken finns att läsa klicka här

2016-08-29T11:07:03+00:00