Kostnadsfri rådgivning och stöd om du har blivit utsatt för brott. Kontakta brottsofferjouren via 0200-212019.

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Som brottsutsatt hamnar många i en krissituation och då kan du behöva stöd och hjälp i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter.
Du kan även få hjälp med försäkrings- och skadeståndsfrågor. Brottsofferjouren kan erbjuda information om rättsprocessen och dess aktörer.

http://orebro-lekeberg.boj.se/

2016-08-17T13:38:54+00:00