Människan bakom uniformen

Projektet MBU är ett projekt som handlar om ökad förståelse för varandra. Ungdomarna som deltar i projektet ska förstå att bakom uniformen finns det en vanlig människa samtidigt som de uniforms-bärande ska lära sig att förstå den mjuka sida som finns bakom den tuffa attityden hos de unga.

MBU startade i Göteborg 2010 efter ett antal incidenter som lett till en hatisk inställning mot främst polisen och räddningstjänsten, som eskalerade och där man kastade en stor sten i rutan på en brand-bil under utryckning.

I Örebro startade projektet efter diskussioner om hot mot bussförare och efter studiebesök i Göteborg beslutades att skapa MBU Örebro. Under 2015 genomfördes planering och förberedelser för att kunna starta projektet våren 2016.

De organisationer som deltar MBU Örebro är Ambulanssjukvården, Polisen, Räddningstjänsten, CSG, ÖBO, Länstrafiken, Nobina, NOKAS samt Örebro kommun (stadsbyggnad och fältassistenterna). Centrum för projektet är Tegelbruket. Projektet drivs av alla aktörer tillsammans och alla är delaktiga i de beslut som tas inom projektet.

Tegelbruket har blivit nav och knutpunkt för verksamheten. Där genomförs alla planeringsmöte och är också samlingspunkt för ungdomarna under aktivitetskvällarna. Personalen på Tegelbruket är också ansvariga för rekryteringen och dialogen med de ungdomar som anmäler sig till och blir uttagna att delta i MBU Örebro.

När ungdomarna genomgått MBU kommer de att erbjudas möjlighet att bli ambassadörer och vara med och utveckla verksamheten. De kommer då att kunna vara en resurs för utvecklingen av verksamheten.

Under aktivitetskvällarna får ungdomarna möjlighet att prova på de olika aktörernas vardag, men också ställa frågor och diskutera med de vuxna som deltar. Det handlar om att bygga upp förståelse för varandras situation och lära känna individen.

Läs mer om bakgrunden till MBU på: www.goteborg.se och sök på MBU

Frågor om MBU Örebro, kontakta Lasse Lundberg 019-21 42 31 eller lasse.lundberg@orebro.se

2016-07-14T08:32:59+00:00