Olovlig mopedåkning på gång och cykelbanor upplevs som otryggt i våra stadsdelar.

Polisen, Örebro Kommun och ÖBO samverkar varje vecka året runt i metoden       E-S-T, där vi upprättar en gemensam lägesbild som bygger på information från verksamheter och medborgare om trygghetsfrågor.
Ett återkommande bekymmer som våra stadsdelar lyft fram under 2015 är mopedåkning på innergårdar och cykelbanor. Detta gjorde att vi gemensamt beslöt att göra en satsning tillsammans. Vi utsåg en stadsdel, denna gång Varberga / Oxhagen där en förstärkt insats skulle ske.
Örebro kommun såg över om befintlig trafikskyltning behövde kompletteras.
ÖBO samt andra fastighetsägare i området inventerade gemensamma förråd utefter förvaringsbestämmelser.
Lokalpolis ihop med mc buren trafikpolis genomförde riktade kontroller under ett antal dagar.
Under dessa pass stoppades 43 st mopeder. 14st av dessa stop renderade i någon form av åtgärd. Ex rapporterade 8st olovliga körningar, 3 mopeder beslagtogs. En effekt av denna insats är att boende spontant meddelat att de sett en minskning av den mopedåkning som upplevts bidra till otrygghet.
Samtliga inblandade parter kommer att arbeta vidare med frågan i respektive ordinarie verksamhet.

http://www.ntf.se/konsument/mopeder
http://www.ntf.se/tidning/default82433.asp
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Korkort/Dags-for-moppe

2015-11-06T13:27:20+00:00