Vi har en stark befolkningsökning i Örebro under de senaste 10 åren. Innebär det att våldsbrotten ökar?

Genom att följa brottsutvecklingen under flera år kan vi se en positiv trend de senaste tre åren med färre brottsanmälningar avseende våld.

 

Anmälda våldsbrott i Örebro kommun de senaste 10 åren

 År Antal Antal/100 000 invånare
2006 1556 1212
2007 1671 1288
2008 1750 1332
2009 1808 1358
2010 1874 1391
2011 1846 1354
2012 1815 1315
2013 1610 1152
2014 1731 1222
2015 1680 1171

 Källa: BRÅ

 

2017-03-22T11:30:10+00:00