Vi ser en ökning av anmälda brott under februari 2016 i förhållande till februari 2015

Stöldbrott, hot-,kränknings och frihetsbrott och skadegörelsebrotten har ökat.

Anmälda brott

  2015 2016
Jan  Feb  Jan  Feb 
Antal  Antal  Antal  Antal 
Örebro kommun         
Totalt antal brott  1 544 1 296 1 503 1 580
Våldsbrott  167 126 150 136
Rån inkl. grovt  18 8 11 13
Misshandel inkl grov  112 102 122 105
Hot-, kränknings- och frihetsbrott  170 135 157 167
Vårdslöshet- och vållandebrott  11 7 13 12
Stöldbrott  604 557 610 664
Stöld, tillgrepp av bil (ingår även i bilbrott)  14 10 34 28
Stöld, tillgrepp av cykel  103 134 105 104
Stöld ur och från motorfordon (ingår även i bilbrott)  38 32 98 97
Inbrott i bostad (lägenhet & villa)  12 11 19 51
Stöld och snatteri i butik, varuhus o.d.  117 109 86 73
Fickstöld  75 49 36 40
Övrig stöld  245 212 232 275
Skadegörelse på motorfordon (ej brand)  32 33 51 46
Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand)  161 138 168 185
Alkohol- och narkotikabrott  219 142 208 192
Narkotikabrott  202 134 190 180
Vapenbrott  19 23 21 19
Källa: Brå
2017-03-22T11:30:11+00:00