Om ÖreBRÅ 2020-03-06T10:40:52+00:00

Förebygga brott

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra och samordna det gemensamma arbetet för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ)

ÖreBRÅ arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommun, myndigheter, fastighetsägare, civilsamhälle, näringsliv och Örebro universitet.

Prioritering och fokus för Örebro brottsförebyggande råd

I verksamhetsplanen anges rådets inriktning och fokus på samverkansarbetet. Rådet ska prioritera:

att utveckla arbetet för att kvinnor ska nå en ökad trygghet i det offentliga rummet
det fortlöpande arbetet kring lokala problembilder, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
otrygghet och brott i det offentliga rummet i Örebros bostadsområden, med särskilt fokus mot partnerskapsområdena
att utveckla arbetet för en trygg och säker citymiljö, fokus på ordningsstörningar, gäller både för dag- och kvällstid och för arbetet gällande säkerhet vid arrangemang i Örebro
att utveckla det förebyggande arbetet kring att tidigt uppmärksamma risker och arbeta för att motverka att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil och drogmissbruk

Utöver de övergripande prioriteringarna anges i verksamhetsplanen särskilda prioriteringar och inriktningar för de kommande åren i Örebro, bl.a. inbrott, stölder, våldsbrottslighet, Örebrogalan och Årets bragd.

Samordning i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns en handlingsplan och samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism. Örebro är tillsammans med Stockholm, Göteborg och Borlänge utsedd att skapa s.k. Kunskapshus för att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet och värna demokratin mot våldsbejakande miljöer. Från 1 januari 2018 leds det nationella arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism av Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism, https://cve.se/

Verksamheter/aktörer i Örebro brottsförebyggande råd

Namn Verksamhet Namn Verksamhet
John Johansson (s) Ordförande
Johan Kumlin (m) 2:e vice ordförande Susanne Bergström Örebro kommun, Socialförvaltningen
Peter Smedberg Örebro kommun, Samhällsbyggnad Mikael Ramnerö Örebro kommun, Förvaltningen utbildning, försörjning och arbete
Sven-Göran Wetterberg Kommunstyrelseförvaltningen Säkerhet
Thomas Gustafsson Örebro kommun, Partnerskap Örebro Gunnar Bergström SOS-Alarm
Tomas Ammer Kommunpolis, lokalpolisområde Örebro
Per Åberg ÖrebroBostäder AB
Peter Johansson ÖrebroBostäder AB Stina Storm City Örebro
Mattias Lesnik City Örebro Helena Astvald Örebro Föreningsråd
Patrik Hanberger Hotellnätverk i Örebro Tarja Lund Länsförsäkringar Bergslagen
Magnus Pojen McDonald´s Örebro Björn Åqvist Fastighetsägarna i Örebro
Eva-Li Skog Örebro kommun, Stadsbyggnad Leif Andersson Futurum fastigheter i Örebro AB
Henrik Andershed Örebro Universitet Lasse Lundberg Örebro kommun, Stadsbyggnad
Anna Eriksson Örebro universitet, Säkerhet Ida Klingzell Länsstyrelsen i Örebro län
Michael Blixt Västerporten fastigheter i Örebro AB

Kontaktuppgifter

Johanna Sollerman
Örebro kommun, planerare ÖreBRÅ
019-21 40 27
johanna.sollerman@orebro.se

Tomas Ammer
Kommunpolis, lokalpolisområde Örebro, polisinspektör
010-567 32 21
tomas.ammer@polisen.se

Om ÖreBRÅ

Bli samarbetspartner