Om ÖreBRÅ 2018-02-08T09:48:20+00:00

Förebygga brott

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå)

Örebrå arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

Samordning mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns en handlingsplan och samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.öppnas i nytt fönster (pdf, 142 kB)

Örebro är tillsammans med Stockholm, Göteborg och Borlänge utsedd att skapa s.k. Kunskapshus för att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet och värna demokratin mot våldsbejakande miljöer. Arbetet leds av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.länk till annan webbplats

Via Röda korset erbjuds stöd till anhöriga och avhoppare via Stödtelefonen.länk till annan webbplats

Är du intresserad av vilka prioriteringar som finns för 2016-2017?
Läs vår verksamhetsplan 2016-2017 (klicka här för att läsa)

Representanter i Örebro brottsförebyggande råd:

Namn Titel/Verksamhet Namn Titel/Verksamhet
Per-Åke Sörman (c) Ordförande Johan Johansson (s) Vice ordförande
Johan Kumlin (m) Susanne Bergström Socialtjänsten
Peter Smedberg Samhällsbyggnad Mikael Ramnerö Barn och utbildning
Sven-Göran Wetterberg Kommunstyrelseförvaltningen säkerhet Patrik Wallin Kommunstyrelseförvaltningen säkerhet
Thomas Gustafsson Partnerskap Örebro, Örebro kommun Gunnar Bergström SOS-Alarm
Tomas Ammer Polisområde Örebro Fredrik Malm Polisområde Örebro
Annika Laestadius Polisområde Örebro Per Åberg ÖBO
Peter Johansson ÖBO Stina Storm City Örebro
Mattias Lesnik City Örebro Helena Astvald Örebro föreningsråd
Patrik Hanberger Hotellnätverk i Örebro Hanna Knutsson Länsförsäkringar Bergslagen
Magnus Pojen Mc Donald´s Björn Åqvist Fastighetsägarna i Örebro
Henrik Andershed Örebro Universitet

Kontaktuppgifter:

Patrik Wallin
Planeringssekreterare
019-21 40 27
076-551 69 39
patrik.wallin@orebro.se

Tomas Ammer
Polisinspektör BF
010-5673221
tomas.ammer@polisen.se

Om ÖreBRÅ

Bli samarbetspartner