Förebygga brott

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå)

Örebrå arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

Samordning mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns en handlingsplan och samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.öppnas i nytt fönster (pdf, 142 kB)

Örebro är tillsammans med Stockholm, Göteborg och Borlänge utsedd att skapa s.k. Kunskapshus för att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet och värna demokratin mot våldsbejakande miljöer. Arbetet leds av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.länk till annan webbplats

Via Röda korset erbjuds stöd till anhöriga och avhoppare via Stödtelefonen.länk till annan webbplats

Representanter i Örebro brottsförebyggande råd:

Namn Verksamhet Namn Verksamhet
John Johansson (s) Ordförande Petter Runesson ÖBO
Johanna Sollerman Örebro kommun Per Åberg ÖBO
Annika Tholster Örebro kommun Mikael Blixt Futurum Fastigheter
Peter Smedberg Örebro kommun Ted Hallmark Västerporten
Christopher Rydeaus Örebro kommun Gunnar Bergström SOS-Alarm
Lasse Lundberg Örebro kommun Tina Fingal Örebro föreningsråd
Mikael Ramnerö Örebro kommun Stina Storm City Örebro
Sven-Göran Wetterberg Örebro kommun Malin Carlsson City Örebro
Thomas Gustafsson Örebro kommun Mattias Lesnik City Örebro
Eva-Li Skog Örebro kommun Patrik Hanberger Hotellnätverk i Örebro
Johanna Viberg Örebro kommun Roger Schillberg Länsförsäkringar Bergslagen
Patrik Kindström Örebro kommun Magnus Pojen Mc Donald´s
Urban Svensson Örebro kommun Henrik Andershed Örebro Universitet
Mathias Sjöberg Örebro kommun Anna Eriksson Örebro Universitet
Christina Lundin Örebro kommun Ida Klingzell Länsstyrelsen
Helena Astvald Örebro föreningsråd Johanna Johansson Polisen
Linda Hedmark  Polisen

Kontaktuppgifter:

Johanna Sollerman
Planerare/ Strategisk brottsförebyggare
019-21 40 27
johanna.sollerman@orebro.se

Om ÖreBRÅ

Trygga Örebro är ett samarbete