Bli samarbetspartner 2020-03-06T11:22:05+00:00

Vill du bli samarbetspartner i vårt arbete för en trygg och säker kommun?

Ordningsvakter på stan

För att skapa en attraktiv och levande stadskärna dygnet runt är det viktigt att erbjuda en trygg stadskärna även kvälls- och nattetid. Sedan 2010 har vi haft möjlighet att stärka upp det förebyggande arbetet med ordningsvakter under fre-/lördagsnätter i city. Rent konkret innebär detta att polisen ger tillstånd för bevakning med ordningsvakter över en begränsad geografisk yta under fastställda tidpunkter. På det sättet förstärks polisens ordningshållning på allmän plats.

Näringslivet har tidigare ställt upp med de ekonomiska förutsättningarna för att vi skulle kunna sjösätta detta projekt 2010. Kommunen har även de ställt upp med ett lika stort stöd. Nu behöver vi få in nya resurser från näringslivet för att möjliggöra en fortsättning på detta. Vi vet att projektet har haft en positiv effekt på brottsstatistiken och hoppas därmed kunna fortsätta och förbättra resultatet än mer.

Det finns fyra nivåer för samverkan:

GULD: 25 000 kr/år
• Din företagslogotyp på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla samarbetspartners.
• Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom för egen marknadsföring.
• Inbjudan till möten med olika teman inom säkerhet/trygghet med möjlighet att själv påverka vilka teman som ska presenteras.
• Inbjudan till större trygghetsseminarium en gång per år.
• Möjlighet att delta i brottsförebyggande rådets årliga trygghetsvandring till samans med politiker, chefstjänstemän, Polis samt övriga ledamöter i ÖreBRÅ.
• Årligt företagsbesök för brottsförebyggande tips och råd utifrån era behov/ önskemål.
• Digitalt nyhetsbrev.

SILVER, 15 000 kr/år
• Din företagslogotyp på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla samarbetspartners.
• Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom för egen marknadsföring.
• Inbjudan till möten med olika teman inom säkerhet/trygghet med möjlighet att själv påverka vilka teman som ska presenteras.
• Digitalt nyhetsbrev.

BRONS, 7 500 kr/år
• Din företagslogotyp på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla samarbetspartners.
• Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom för egen marknadsföring.
• Digitalt nyhetsbrev.

STÖDMEDLEM, 2 500 kr/år
• Digitalt nyhetsbrev

Stina Storm, City Örebro
stina@cityorebro.com
019-10 24 90
076-836 24 90

Mattias Lesnik, City Örebro
(Partnerskapsfrågor, annonser)
mattias@cityorebro.com
019-10 24 90
073-544 14 16

Johanna Sollerman (Örebro Kommun)
johanna.sollerman@orebro.se
019-21 40 27

Läs mer om vad det innebär att vara samarbetspartner>>