Anmälda brott i Örebro kommun under perioden januari-november 2016

Totalt har 19315 brott anmälts under årets första elva månader. Under motsvarande period 2015 anmäldes 19192 brott. Polisanmälda stöldbrott har minskat och 7692 anmälningar finns registrerade i år vilket kan jämföras med 8785 under motsvarande period 2015.

Läs mer om anmälda brott 2016

2016-12-13T10:15:38+00:00