Attack i Stockholm – Hur jobbar Örebro

I händelse av en större akut kris och allvarlig störning, hur jobbar Örebro kommun då med säkerhets- och trygghetsfrågor? Information finns bl.a. på kommunens hemsida  http://www.orebro.se/kommun–politik/kris–sakerhet.html. På hemsidan finns också kommunala riktlinjer och strategier i händelse av en svår kris och vidare länkningar till viktiga informationssidor. Utifrån attacken i Stockholm har Örebro kommuns Tjänsteman i beredskap (TIB) haft de interna och externa kontakterna och samverkansansvaret med berörda myndigheter och verksamheter, t.ex. kommunledning, polis och länsstyrelsen. Det handlar i stora drag om att i samverkan skaffa sig en lägesbild kring det inträffade, att dela information och se om det som hände i Stockholm kan påverka den lokala situationen i Örebro. Örebro kommun är också beredd att bistå med resurser och avlastning i räddnings- och krisledningsarbete om en sådan förfrågan utifrån skulle komma in till kommunen.

Bild: Svt.

2017-04-10T08:22:04+00:00