Ett stort och återkommande problem för tryggheten i Vivalla är otillåten moped och biltrafik på gång och cykelbanor i området

Polisen har genomfört insatser i området för att öka tryggheten.
Läs mer här >>>

2016-11-30T09:33:50+00:00