Ingen ökning av anmälda brott i Örebro under perioden januari-augusti

Under perioden januari – augusti 2016 har 13545 brott polisanmält vilket kan jämföras med motsvarande period 2015 då 13617 brott anmäldes. Vi ser en kraftig minskning av anmälda stöldbrott medan våldsbrott, hot, kränknings, frihetsbrott och skadegörelse ökar.

Läs mer här >>

 

 

2016-09-12T07:15:47+00:00