Medborgarlöfte för Örebro city på plats

Örebro kommun har tillsammans med polisen, den ekonomiska föreningen City Örebro och bostadsbolaget ÖrebroBostäder AB undertecknat ett medborgarlöfte som gäller för stadskärnan i Örebro. Medborgarlöftet är en styrmodell och samverkansform där flera aktörer gemensamt samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under de senaste åren har en rad olika problembilder lyfts upp gällande citymiljön i Örebro. Det handlar om våldsbrott, ordningsstörningar, påverkade personer, öppen narkotikahantering, stölder och otrygga miljöer för handlare, besökare och boende. Dessa problembilder lyfter vi nu upp i ett medborgarlöfte, och ska arbeta med under de kommande åren. Syftet är att nå en tryggare och säkrare stadskärna. Under hösten kommer medborgarlöftet konkretiseras med enskilda och gemensamma aktiviteter/insatser.

Aktiviteter, insatser och återkoppling av medborgarlöftet kommer presenteras löpande här på hemsidan Trygga Örebro, under fliken Medborgare.

Mer om medborgarlöfte som styrmodell och samverkansmetod finns att läsa på följande hemsidor:

https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/brottsforebyggande/medborgarloften.7399.html

2018-07-02T09:27:37+00:00