Praktisk samverkan mellan kommun, polis och bostadsbolag i Örebro för att öka tryggheten.

Varje vecka sammanställs information om händelser i offentlig miljö som påverkar tryggheten. Det kan vara skadegörelse som exempelvis krossade glasrutor på byggnader eller bilar, nedskräpning samt klotter. Incident mot anställd där personer hindrats från att göra sitt jobb eller hotats/provocerats i tjänsten. Vidare är  öppen droghantering, rån, misshandel, anlagda bränder, ungdomssamlingar som stör boende, olovlig biltrafik på gång och cykelbanor samt rapporter om otrygga platser exempel på otrygghetsskapande händelser. Utifrån problembilden sker en analys för att se var, när och hur problemen ser ut, undersöka om det finns mönster som kan vara viktiga att känna till samt om vissa platser återkommande rapporteras in som otrygga. Utifrån en analys genomförs insatser/åtgärder på kort och lång sikt.

Läs mer här >>>

2017-03-22T11:30:04+00:00