Råd för framtiden 2018 i Örebro

I april arrangerade Brottsförebyggande rådet tillsammans med Örebro kommun konferensen Råd för framtiden. 600 brottsförebyggare, praktiker, forskare, politiker, myndigheter, föreningsliv, universitet och näringslivet träffades i Örebro för att diskutera dagsaktuella frågor kring brott och trygghet. Ämnen som togs upp var bl.a. effektivt samarbete och samordning i linjeverksamheten. Hur kan vi utveckla trygga och socialt hållbara stadsmiljöer? Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys. Trygga, säkra evenemang. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag. Förhindrar kameraövervakning kriminalitet? Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden.

För den som är intresserad och som kanske inte var på plats går det nu via Brås hemsida ta del av föreläsningar och seminarier, https://www.bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden/rad-for-framtiden-2018.html

Foto: skärmdump från bra.se

2018-06-24T17:29:43+00:00