Utsatt för brott 2017-03-22T11:30:04+00:00

Kostnadsfri rådgivning och stöd om du har blivit utsatt för brott. Kontakta brottsofferjouren via 0200-212019.

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Som brottsutsatt hamnar många i en krissituation och då kan du behöva stöd och hjälp i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter. Du kan även få hjälp med försäkrings- och skadeståndsfrågor. Brottsofferjouren kan erbjuda information om rättsprocessen och dess aktörer.
http://orebro-lekeberg.boj.se/

 

Brottsofferfonden fördelar 26 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och till forskning.

Brottsoffer-jouren Sverige och landets lokala brottsofferjourer får kraftigt ökade bidrag för år 2016.
http://www.dagensjuridik.se/2016/01/okade-miljoner-till-brottsofferjourerna-spelar-valdigt-viktig-roll

 

Har du blivit utsatt för brott och är 20 år eller yngre?

I Örebro finns ett stödcentrum för unga brottsoffer och du kan få prata med någon om det som hänt.
Läs mer: http://www.orebro.se/1401.html

 

RFSL:s brottsofferjour

Våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.
Kontaktuppgifter: http://www.rfsl.se/brottsoffer/

Kan jag få ekonomisk ersättning?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du få ekonomisk ersättning för de skador du har fått.

I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd, kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du inte har någon försäkring finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/kan-jag-fa-ekonomisk-ersattning

 

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

http://www.roks.se/nyheter/2015-04-14/statistik-2014

 

Hur kan jag få hjälp om jag utsatts för brott?

Polisen Örebro:
Polisanmälan
Telefon: 114 14 eller vid akuta händelser eller pågående brott ring 112
Polisanmälan: Gör en anmälan

Här finns hjälp för dig som är ung och drabbad av brott!

http://www.ungaboj.se/

 

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg

http://www.orebro.boj.se/

 

Brottsoffermyndigheten

http://www.brottsoffermyndigheten.se/

 

Tryggare Sverige

http://tryggaresverige.org/
Följ på fb: https://www.facebook.com/TryggareSverige?fref=ts

På brottsofferjouren i Örebro-Lekeberg får många personer som utsatts för brott stöd och hjälp

http://tidning.boj.se/?n=110