Nästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

2020-12-17

Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor.
– Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer vill nå brottsoffer genom att översätta information till olika språk. Ett exempel är Terrafem som kommer att sprida information om att den som är utsatt för våld kan få stöd på sitt eget språk.

Flera projekt handlar om att nå ut med information om hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat får Rädda Barnen bidrag för att utveckla och marknadsföra sin stödchatt. Dessutom får flera organisationer bidrag för att sprida information, vidareutbilda och föreläsa om våld i samkönade relationer.

Vill nå ut under pandemin

Många brottsofferjourer och kvinnojourer har sökt medel för att nå ut till brottsoffer under pandemin och ett flertal projekt är inriktade på digital marknadsföring. Ett större bidrag går till Brottsofferjouren Sverige för att informera om deras nya stödnummer 116 006, det europeiska numret för brottsofferstöd. Det är ett telefonnummer som EU-kommissionen reserverat för tjänster av samhälleligt värde. 

Brottsoffermyndigheten har också beviljat medel för verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Sverige, RFSL Stödmottagning och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Även de verksamheter som erbjuder vittnesstöd på landets tingsrätter får bidrag från Brottsofferfonden.

Medel till forskning

Därutöver finansierar Brottsofferfonden pågående och nya forskningsprojekt. I höst får tre nya forskningsprojekt finansiering. De handlar om att undersöka hur svenska myndigheter och organisationer arbetar mot arbetskraftsexploatering, hur den svenska våldtäktslagstiftningen har tillämpats från tillkomsten 1965 fram till i dag och om att studera ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning. Sju pågående forskningsprojekt får fortsatta bidrag för andra och tredje året.

Projekt som beviljats medel hösten 2020.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: 
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se

Kostnadsfri rådgivning och stöd om du har blivit utsatt för brott. Kontakta brottsofferjouren via 0200-212019.

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Som brottsutsatt hamnar många i en krissituation och då kan du behöva stöd och hjälp i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter. Du kan även få hjälp med försäkrings- och skadeståndsfrågor. Brottsofferjouren kan erbjuda information om rättsprocessen och dess aktörer.
http://orebro-lekeberg.boj.se/

Har du blivit utsatt för brott och är 20 år eller yngre?

I Örebro finns ett stödcentrum för unga brottsoffer och du kan få prata med någon om det som hänt.
Läs mer: http://www.orebro.se/1401.html

RFSL:s brottsofferjour

Våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.
Kontaktuppgifter: http://www.rfsl.se/brottsoffer/

Kan jag få ekonomisk ersättning?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du få ekonomisk ersättning för de skador du har fått.

I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd, kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du inte har någon försäkring finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/kan-jag-fa-ekonomisk-ersattning

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

http://www.roks.se

Hur kan jag få hjälp om jag utsatts för brott?

Polisen Örebro:
Polisanmälan
Telefon: 114 14 eller vid akuta händelser eller pågående brott ring 112
Polisanmälan: Gör en anmälan

Här finns hjälp för dig som är ung och drabbad av brott!

http://www.ungaboj.se/

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg

http://www.orebro.boj.se/

Brottsoffermyndigheten

http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Tryggare Sverige

http://tryggaresverige.org/
Följ på fb: https://www.facebook.com/TryggareSverige?fref=ts